ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – יום הביכורים

א – ביכורים

מהו ביכורים, שאז מביאים שתי הלחם, והם מנחת חיטים הבאה מן החדש (רש"י במדבר שם ועוד מפרשים רבים). וכן נאמר (ויקרא כג, כ): "וְהֵנִיף הַכֹּהֵן אֹתָם עַל לֶחֶם הַבִּכֻּרִים תְּנוּפָה לִפְנֵי ה' ", הרי ששתי הלחם הם לחם הביכורים. עוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - יום הביכורים | כתיבת תגובה

ב – הבאת ביכורים בעצרת

אנציקלופדיה תלמודית (כרך ג, בכורים, עמוד רצט טור 2): "ביום טוב עצרת עצמו יש אומרים שאין מביאים בכורים (תוס' בשטמ"ק בכורות כו ב, והובא במהרי"ט אלגזי הל' בכורות רפ"ד), משום שצריכים קרבן, ואין מקריבים אותו ביום טוב. ויש אומרים שמקריבים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - יום הביכורים | כתיבת תגובה

ג – מדוע על ידי שתי הלחם מחיטה מתברכים פירות האילן

ר"ה טז, א: "תניא, אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא: מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח – מפני שהפסח זמן תבואה הוא; אמר הקדוש ברוך הוא: הביאו לפני עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. ומפני מה אמרה תורה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - יום הביכורים | כתיבת תגובה

ד – דברי מהר"ל על שם החג – ביכורים

שאל המהר"ל (תפארת ישראל פרק כז), כיוון שעיקר החג על שם מתן תורה, מדוע הוא נקרא בתורה 'ביכורים' ולא על שם מתן התורה. וביאר שהש"י נתן המועדים לשמחת ישראל אשר זכו אל הטוב, בפסח יצאו ממצרים, בסוכות על שהושיב בסוכות, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - יום הביכורים | כתיבת תגובה

ה – שתי הלחם חמץ

ריקאנטי (במדבר כח, כו): "מנחה חדשה היא שתי הלחם, ונקראת מנחה חדשה כי באים להתיר החדש במקדש כאשר העומר מתיר במדינה, והרמז כדי שתטול מדת הדין חלקה בתחלת הקרבנות שנאמר (ויקרא ה, ח) והקריב את אשר לחטאת ראשונה. ונראה לי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - יום הביכורים | כתיבת תגובה