ארכיון הקטגוריה: הלכה ח – לימוד ליל שבועות

א – ארבעה טעמים על דרך פרד"ס ללימוד בליל חג השבועות

כתב מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל (מאמר מרדכי למועדים עמ' 173) שיש ארבעה טעמים למנהג על דרך פרד"ס. "על פי הפשט לימוד הלילה הוא כיוון שישראל שבאותו הדור ישנו בלילה שקודם מתן תורה והיה צריך משה להעירם ולזרזם לקראת מתן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - לימוד ליל שבועות, סוגיה לח - לימוד תורה בליל חג השבועות | כתיבת תגובה

ב – לימוד בשמחה

מלשון הזוהר (ח"א ח, א) שהזכרתי בהלכה יוצא שלימוד הלילה צריך להיות בשמחה, כפי שמתכוננים לחתונה. וז"ל המקור בארמית: "דכולהו דמתקנין תיקונאה בהאי לילה וחדאן בה, כלהו יהון רשימין וכתיבין בספרא דדכרניא וקב"ה מברך לון בשבעין ברכן". כ"כ בן איש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - לימוד ליל שבועות, סוגיה לח - לימוד תורה בליל חג השבועות | כתיבת תגובה

ג – מעשה מופלא מרבי יוסף קארו

וז"ל של"ה (מס' שבועות נר מצוה ה): "ולהראות גדולת מעלת זה הלילה, איך שחביב לפני הקדוש ברוך הוא לבלתי נדום רגע אחת מדביקות התורה, גם יש רשות להפסיק בין עניין לעניין לדבר דברי התעוררות מוסר ופשפוש מעשים ולתקן תקנות ליראת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - לימוד ליל שבועות, סוגיה לח - לימוד תורה בליל חג השבועות | כתיבת תגובה