ארכיון הקטגוריה: הלכה י – ברכות השחר ועוד דינים לערים בלילה

א – זמן התפילה

כתבו פמ"ג א"א בריש סימן תצד, ומ"ב פט, א, שבחג השבועות שניעורים כל הלילה, מותר להתפלל קודם הנץ החמה, מפני שאם ילכו לביתם בהשכמה, טורח לקבצם בשנית. ובתנאי שלא יקראו קריאת שמע קודם זמן 'משיכיר' בין תכלת ללבן. ע"כ. אמנם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - ברכות השחר ועוד דינים לערים בלילה | כתיבת תגובה

ב – לימוד לפני עלות השחר וזמן עלות השחר

ביחס למה שכתבתי בהערה 3, שחובת ברכת התורה היא סמוך לתפילת שחרית, ועד אז מותר ללמוד, כתב בהלכות חג בחג עמ' 68 בשם ריש"א, שהאיסור הוא רק ללמוד קודם שמברכים ברכות התורה, וכאשר עדיין אין חיוב ברור לברך, אין איסור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - ברכות השחר ועוד דינים לערים בלילה | כתיבת תגובה