ארכיון הקטגוריה: סוגיה ב – עניינה של שמחת בית השואבה

א – טעם שמחת בית השואבה

לרש"י סוכה נ, א, 'בית השואבה': שמחה זו "אינה אלא בשביל ניסוך המים" (וכן ברש"י מב, ב, 'החליל'). וכ"כ המאירי ור"י מלוניל. ובמועדים לשמחה עמ' תה, כתב שלפי זה שמחה זו היא מדרבנן. לעומתו הרמב"ם (לולב ח, יב-טו; ספר המצוות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - שמחת בית השואבה, סוגיה ב - עניינה של שמחת בית השואבה | כתיבת תגובה

ב – אימתי נסכו מים ואימתי ערכו שמחה

מבואר ביומא כו, ב, שהיו מנסכים את המים עם קרבן התמיד של שחר. וכ"כ רמב"ם הלכות תמידין ומוספין י, ו: "כל שבעת ימי החג מנסכין את המים על גבי המזבח, ודבר זה הלכה למשה מסיני, ועם ניסוך היין של תמיד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - שמחת בית השואבה, סוגיה ב - עניינה של שמחת בית השואבה | כתיבת תגובה

ג – השיתין שלתוכם מנסכים

סוכה מט, א: "אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: שיתין מששת ימי בראשית נבראו, שנאמר (שיר השירים ז, ב): חַמּוּקֵי יְרֵכַיִךְ כְּמוֹ חֲלָאִים מַעֲשֵׂה יְדֵי אָמָּן. חַמּוּקֵי יְרֵכַיִךְ – אלו השיתין, כְּמוֹ חֲלָאִים – שמחוללין ויורדין עד התהום, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - שמחת בית השואבה, סוגיה ב - עניינה של שמחת בית השואבה | כתיבת תגובה

ד – שואבה וחשיבותה

במשנה נ, א, אמרו "בית השואבה". ובגמרא נ, ב: "איתמר, רב יהודה ורב עינא. חד תני: שואבה, וחד תני: חשובה. אמר מר זוטרא: מאן דתני שואבה לא משתבש, ומאן דתני חשובה לא משתבש. מאן דתני שואבה לא משתבש – דכתיב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - שמחת בית השואבה, סוגיה ב - עניינה של שמחת בית השואבה | כתיבת תגובה

ה – גילוי החסד

המים רומזים לחסד, וניסוכם בתמיד של שחר, שהשחר רומז לחסד. וזה עניין חג הסוכות, כמבואר בזוהר (ח"ג פנחס ריד, ב), ששמאלו תחת ראשי קשור לראש השנה ויום כיפור, "ביומא קדמאה דחג יתער ימינא לקבלה בגין לחבקא, וכדין כל חדווא וכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - שמחת בית השואבה, סוגיה ב - עניינה של שמחת בית השואבה | כתיבת תגובה

ו – טהרת הגשמיות ממקור הקודש מכח תושבע"פ

במאורות הראיה, ירח האיתנים עמ' שיא, הביא מרן הרב זצ"ל משנה במידות (ב, ו) שמשער המים, שדרכו היו מעלים את המים לניסוך, היו המים ששוטפים את חצר המקדש מפכים ויוצאים. וביומא עז, ב, שהיו זורמים עד פתח בית דוד, ונעשים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - שמחת בית השואבה, סוגיה ב - עניינה של שמחת בית השואבה | כתיבת תגובה

א – הנגינה במקדש

החליל היה כלי הנגינה העיקרי, ולכן מזכירים אותו במשנה נ, א (רמב"ם פיהמ"ש ה, א). אבל היו עוד כלים, כאמור במשנה נא, ב: "והלוים בכנורות ובנבלים ובמצלתים ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר", אלא שהחליל היה הכלי העיקרי, או מפני שקולו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - סדרי השמחה בבית המקדש, סוגיה ב - עניינה של שמחת בית השואבה | כתיבת תגובה

ב – בעלי השמחה וערך השמחה

בירושלמי (סוכה פ"ה ה"א): "אמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא שמה בית שואבה שמשם שואבים רוח הקודש על שם (ישעיהו יב, ג): וּשְׁאַבְתֶּם מַיִם בְּשָׂשׂוֹן מִמַּעַיְנֵי הַיְשׁוּעָה… אמר רבי יונה: יונה בן אמיתי מעולי רגלים היה ונכנס לשמחת בית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - סדרי השמחה בבית המקדש, סוגיה ב - עניינה של שמחת בית השואבה | כתיבת תגובה

שמחת בית השואבה בזמן הזה

המצווה לזכור את מנהגי המקדש, שנאמר (ירמיהו ל, יז): "כִּי אַעֲלֶה אֲרֻכָה לָךְ וּמִמַּכּוֹתַיִךְ אֶרְפָּאֵךְ נְאֻם ה', כִּי נִדָּחָה קָרְאוּ לָךְ, צִיּוֹן הִיא דֹּרֵשׁ אֵין לָהּ", למדו חכמים (סוכה מא, א), מכאן שצריך לדרוש את ציון ולהזכירה, שעל ידי כך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - שמחת בית השואבה כיום, סוגיה ב - עניינה של שמחת בית השואבה | כתיבת תגובה