ארכיון הקטגוריה: סוגיה ד – מידות הטפח וביאור השיטה העדכנית

ח – הטפחים השונים

מידת טפח היא כמידת רוחבם של ארבעה אגודלים (מנחות מא, ב), וכתבו ראשונים שניתן למדוד אותו בפועל ברוחבן של ארבע אצבעות כף היד, בלא האגודל (רד"ק ספר השורשים ערך טפח), שרוחב כף ידו של אדם במקום שורש האצבעות הוא כרוחב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - סוכה – דירת ארעי, סוגיה ד - מידות הטפח וביאור השיטה העדכנית | עם התגים | כתיבת תגובה

ט – שיעור המידות והנפחים

חכמים בגמרא לימדו מהו היחס שבין מידות הנפח ומידות האורך (פסחים קט, א): "אמר רב חסדא רביעית של תורה אצבעים על אצבעים ברום אצבעים וחצי אצבע וחומש אצבע". וכן אמרו על גודל המקווה הנדרש לשם טבילה (שם, ב): "אמה על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - סוכה – דירת ארעי, סוגיה ד - מידות הטפח וביאור השיטה העדכנית | עם התגים | כתיבת תגובה

י – פענוח מידות האורך של חז"ל לפי מידות האורך הנהוגות בימינו

כתב הרמב"ם בפירוש המשנה (עדויות א, ב): "ואני עשיתי מדה בתכלית מה שיכולתי מן הדקדוק ומצאתי הרביעית הנזכרת בכל התורה תכיל מן היין קרוב כ"ו כספים הנקראים 'דרהם' בערבי ומן המים קרוב לכ"ז 'דרהם'". עוד כתב (כלים ב, ב): "ושיעור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - סוכה – דירת ארעי, סוגיה ד - מידות הטפח וביאור השיטה העדכנית | עם התגים | כתיבת תגובה

יא – טפח וטפח שוחק

סוכה צריכה שלוש דפנות (סוכה ב, א). ואמרו בברייתא (סוכה ו, ב), שצריך לפחות שתי דפנות שלמות, ולגבי הדופן השלישית – די בדופן שרוחבה טפח. טפח זה, צריך שיהיה טפח שוחק (שם ז, א). ביאר רש"י שם: "מודדין בד' אצבעות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - סוכה – דירת ארעי, סוגיה ד - מידות הטפח וביאור השיטה העדכנית | עם התגים | כתיבת תגובה

יב – אי התאמה בין המידות בשיטת הרמב"ם

כפי שראינו לפי חישוב הדרהם שהביא הרמב"ם, מידת האצבע היא 1.9 ס"מ. אמנם בהלכות ספר תורה (ט, ט) כתב: "רוחב הגודל האמור בכל השיעורין האלו ובשאר שיעורי תורה כולה הוא אצבע הבינוני. וכבר דקדקנו בשיעורו, ומצאנוהו רחב שבע שעורות בינוניות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - סוכה – דירת ארעי, סוגיה ד - מידות הטפח וביאור השיטה העדכנית | עם התגים | כתיבת תגובה

יג – שיטת הנודע ביהודה והחזון איש

לדעת הנודע ביהודה, שיעור האצבע הנכון הוא הגדול יותר, כ-2.4 ס"מ. לפי זה, שיעור אמה הוא 57.6 ס"מ (4 אצבעות בטפח, ובכל אמה 6 טפחים). שיעור המקווה (אמה על אמה ברום שלוש אמות) הוא 573 ליטרים ועוד כשליש ליטר, וכיוון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - סוכה – דירת ארעי, סוגיה ד - מידות הטפח וביאור השיטה העדכנית | עם התגים | כתיבת תגובה

יד – ביאור השיטה העדכנית

על מנת ליישב את שני שיעורי השעורות שכתב הרמב"ם, כתב בספר שארית יהודה (יו"ד יא) בשם אחיו בעל התניא, שיש לחשב את השעורות באופן שמעמידים אותן בדוחק על עוביין זו בצד זו. עובי שעורה הוא כ-2.75 מ"מ, ושבע שעורות בעוביין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - סוכה – דירת ארעי, סוגיה ד - מידות הטפח וביאור השיטה העדכנית | עם התגים | כתיבת תגובה

טו – הלכה למעשה

מידת הטפח להלכה היא 7.6 ס"מ, והאמה 45.6 ס"מ. על פי ההלכה של טפח שוחק למדנו, שאין לצמצם במדידה, אלא להוסיף מעט או להפחית מעט לחומרא, ולכן, בגובה הסוכה המינימלי אין להסתפק ב-76 ס"מ, וברוחב המינמלי אין להסתפק ב-53.2 ס"מ, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - סוכה – דירת ארעי, סוגיה ד - מידות הטפח וביאור השיטה העדכנית | עם התגים | כתיבת תגובה