ארכיון הקטגוריה: סוגיה ט – סוכה שאולה וגזולה, והקמת סוכה ברשות הרבים

ב – סוכה שאולה

סוכה כז, ב: "תניא, רבי אליעזר אומר: כשם שאין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חבירו, דכתיב: וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן פְּרִי עֵץ הָדָר כַּפֹּת תְּמָרִים וַעֲנַף עֵץ עָבֹת וְעַרְבֵי נָחַל – משלכם, כך אין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - תעשה ולא מן העשוי ודין סוכה גזולה ושאולה, סוגיה ט - סוכה שאולה וגזולה, והקמת סוכה ברשות הרבים | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – סוכת השותפין

לריב"ש (שו"ת שמז) יוצאים בסוכת השותפין קל וחומר מסוכה שאולה, שבשותפין יש לו ממש חלק בסוכה. וכ"כ שו"ע תרלז, ב, ב"ח, שועה"ר ג, ומ"ב ו. אולם לרשב"ש (שו"ת ח), אין בזה קל וחומר, כי השאולה כולה שלו בזמן שהוא יושב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - תעשה ולא מן העשוי ודין סוכה גזולה ושאולה, סוגיה ט - סוכה שאולה וגזולה, והקמת סוכה ברשות הרבים | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – לשבת בסוכת חבירו שלא מדעתו

כתב רמ"א תרלז, ג: "לכתחילה לא ישב אדם בסוכת חבירו שלא מדעתו", אבל אם בעל הסוכה לא נמצא שם, מותר להיכנס לסוכתו משום שניחא ליה לאיניש לקיים מצוה בממוניה (ט"ז תרלז, ד; מ"ב ט). ואם יש סיכוי סביר שבעל הסוכה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - תעשה ולא מן העשוי ודין סוכה גזולה ושאולה, סוגיה ט - סוכה שאולה וגזולה, והקמת סוכה ברשות הרבים | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – סוכה גזולה

סוכה לא, א: "תנו רבנן: סוכה גזולה, והמסכך ברשות הרבים. רבי אליעזר פוסל, וחכמים מכשירין. אמר רב נחמן: מחלוקת בשתוקף את חבירו והוציאו מסוכתו. ורבי אליעזר לטעמיה, דאמר: אין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו. אי קרקע נגזלת – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - תעשה ולא מן העשוי ודין סוכה גזולה ושאולה, סוגיה ט - סוכה שאולה וגזולה, והקמת סוכה ברשות הרבים | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – האם מברכים על סוכה שנבנתה מעצים גזולים

גמ' לא, א: "ההיא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמן, אמרה ליה: ריש גלותא וכולהו רבנן דבי ריש גלותא בסוכה גזולה הוו יתבי (כי עבדי ריש גלותא גזלו ממנה עצים וסככו בהם)! צווחה ולא אשגח בה רב נחמן. אמרה ליה: איתתא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - תעשה ולא מן העשוי ודין סוכה גזולה ושאולה, סוגיה ט - סוכה שאולה וגזולה, והקמת סוכה ברשות הרבים | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – הקמת סוכה ברשות הרבים

סוכה לא, א: "המסכך ברשות הרבים, רבי אליעזר פוסל, וחכמים מכשירין". הרי שלכאורה מותר לדעת חכמים להקים סוכה ברשות הרבים. אבל אמרו בירושלמי פ"ג ה"א: "גמליאל גוזא עבד ליה מטלא (סוכה) בגו שוקא, עבר רבי שמעון בן לקיש ואמר לו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - תעשה ולא מן העשוי ודין סוכה גזולה ושאולה, סוגיה ט - סוכה שאולה וגזולה, והקמת סוכה ברשות הרבים | עם התגים | כתיבת תגובה