ארכיון הקטגוריה: סוגיה יד – תוקף מצוות ישיבה בסוכה והמשתמט ממצוות עשה

א – תוקף מצוות סוכה

יש אומרים שהציווי של התורה, "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים" (ויקרא כג, מב), מחייב לשבת בסוכה כל רגעי החג, ואמנם מותר לצאת מהסוכה לצרכים מסוימים, אבל אם יצא שלא לצורך, ביטל מצוות עשה (יסוד ושורש העבודה שער יא, פרק יב; יעב"ץ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי המצווה, סוגיה יד - תוקף מצוות ישיבה בסוכה והמשתמט ממצוות עשה | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – המשתמט מקיום מצוות עשה

בשאלת מעמדו של מי שמשתדל לאכול אכילת ארעי כדי להיפטר מהסוכה, יש לעיין במנחות מא, ב: "דמלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא (דלא הוה ליה ציצית כדאמרינן לעיל משום כסות לילה), אמר ליה: קטינא, קטינא, סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא, ציצית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי המצווה, סוגיה יד - תוקף מצוות ישיבה בסוכה והמשתמט ממצוות עשה | עם התגים | כתיבת תגובה