ארכיון הקטגוריה: סוגיה כג – אתרוג מורכב

א – פסול אתרוג מורכב

מוסכם להלכה שאתרוג מורכב פסול. כמה טעמים נאמרו בזה: א) הטעם העיקרי מפני שאתרוג הוא זה הגדל על עץ האתרוג, והמורכב אינו אתרוג (תשובת רמ"א קיז; מ"א תרמח, כג), מפני שהוא נוצר על ידי שני מיני עצים (שבות יעקב לו; … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אתרוג מורכב ודין הפיטם, סוגיה כג - אתרוג מורכב | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – המחמירים בענפים וזרעים שנלקחו מאתרוג מורכב

לדעת הרבה אחרונים, אם הרכיבו ענף של אתרוג על כנה של מין אחר, הענף של האתרוג נעשה אתרוג מורכב, וגם אם יחתכו ענפים מן האתרוג, או יקחו זרעים מן האתרוג, ויעשו מהם עצים חדשים שאינם מורכבים, כיוון שהענפים או הזרעים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אתרוג מורכב ודין הפיטם, סוגיה כג - אתרוג מורכב | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – המתירים וסברתם

בשו"ת בית אפרים (או"ח נו, מד"ה 'ואחרי הודיע' והלאה; וכ"כ בספרו שערי תשובה תרמט, ז), לאחר שדן בהרחבה בטעמי הפסול של אתרוג מורכב, כתב שיש לברר על מה סמכו הפוסקים במדינתו להקל. והעלה שהאיסור הוא באותו העץ שהורכבו בו האתרוג … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אתרוג מורכב ודין הפיטם, סוגיה כג - אתרוג מורכב | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – לפי המקובל כיום דעת המתירים נראית

לפי המחקרים המדעיים האתרוג אינו מושפע מהכנה שדרכה הוא יונק מהקרקע, שכן הכנה אינה אלא כצינור להעברת מים ומינרלים, אבל כל התכונות של האתרוג נקבעות על פי הרוכב שעליו האתרוג צמח. לפי זה, אם יקחו זרעים מאתרוג זה, או ענפים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אתרוג מורכב ודין הפיטם, סוגיה כג - אתרוג מורכב | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – גם לדעת המחמירים אין להחמיר בספק ספיקא

ואף אם נחשוש לדעת המחמירים, מ"מ בספק אם היחור הזה נלקח מעץ שהורכב בדור הקודם או לפני כמה דורות, אפשר להקל, שהוא ספק ספיקא. וכן כתבו בפסק דין בד"ץ ירושלים בשנת תרל"ז, לגבי עצי אתרוג שאין בהם סימני הרכבה: "לכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אתרוג מורכב ודין הפיטם, סוגיה כג - אתרוג מורכב | עם התגים | כתיבת תגובה