ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – ארבעת המינים

א – ארבעת המינים הודאה על האסיף

רמב"ן (ויקרא כג, לט): "ואמר עוד שתוסיפו לשמוח לפני השם בלולב ואתרוג שבעת ימים, כי הוא זמן שמחה שברך השם אותך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח לפניו. וטעם תחוגו את חג ה' – שתחוגו לפניו לתת הודאה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - ארבעת המינים | כתיבת תגובה

ב – ארבעת המינים הודאה על הניצחון בדין

ויקרא רבה (אמור ל, ב): "א"ר אבין משל לשניים שנכנסו אצל הדיין ולית אנן ידעין מאן הוא נוצח, אלא מאן דנסב באיין בידיה אנן ידעין דהוא נצוחייא. כך ישראל ואומות העולם באין ומקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה ולית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - ארבעת המינים | כתיבת תגובה