ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – טעם מצוות הסוכה למעשה

א – הכרעת המחלוקת

הרשב"ם (ויקרא כג, מג), כתב שפשט הפסוקים מורה כאומרים סוכות ממש. לעומת זאת, רש"י (ויקרא כג, מג) כתב: "כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי – ענני כבוד" (וכן נראה מרש"י על הגמ' ב, ב, 'ההוא'), וכן תרגם אונקלוס "בדיל דידעון דריכון ארי במטלת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - טעם מצוות הסוכה למעשה | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – למה פסקו כרבי אליעזר שהם ענני כבוד?

הקשה בביכורי יעקב תרכה, ב: "איך שבקו לרבי עקיבא ופסקו כרבי אליעזר דשמותי הוא, ועוד דהלכה כר"ע מחבירו?". וכתב שלפי הגירסא בספרא ורוקח פסקו כרבי עקיבא (עוד כתב שבמחלוקת האמוראים בטעם פסול סוכה שמעל כ' אמה, עולה שדעת רבה סוכות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - טעם מצוות הסוכה למעשה | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – דעת רבי עקיבא

לכאורה קשה על דעת ר' עקיבא, מדוע צריך לעשות זכר לסוכות שעשו במדבר, וכי איזה נס יש בזה. והב"י תרכה כתב, שלכן כתב הטור סוכות ענני הכבוד. וכן הקשה הט"ז תרכה, ותירץ: "אלא ודאי הזכרון שאז יצאנו ממצרים, ונמצא עיקר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - טעם מצוות הסוכה למעשה | עם התגים | כתיבת תגובה