ארכיון הקטגוריה: הלכה ז – הסוכה – אור מקיף

א – אור מקיף

שער הכוונות, דרושי חג הסוכות פרק ה': הסוכה סוד אימא עילאה, והלולב ז"א. ובטללי חיים עמ' קמ, מבאר שתי מדרגות אחדות. כתבי האר"י, שער ההקדמות (מז, ב): "וזה סוד מצוות הסוכה, כי הסכך הוא סוד המסך הנזכר, ולכן צריך שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - הסוכה – אור מקיף | כתיבת תגובה

ב – אור מקיף מבני יששכר

בני יששכר (תשרי ט' שמות החג א): "יש להבין למה נקרא בלשון רבים סוכות ולא בלשון יחיד חג הסוכה… עוד עיין בכתבי מרן האריז"ל סוכה רמז לאור מקיף (שעה"כ דרושי חג הסוכות דרוש ג), ויש כמה בחינות בענין אור מקיף, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - הסוכה – אור מקיף | כתיבת תגובה

ג – הסוכה סוד האמונה

עניינו של האור המקיף מתגלה על ידי האמונה, שהיא למעלה ומעבר למחשבות ומעשים פרטיים, והסוכה היא סוד האמונה – צילא דמיהמנותא. זוהר תצוה (ח"ב קפו, ב): "כתיב (ויקרא כג, מב): בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים – דא הוא רזא דמהימנותא… ובעי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - הסוכה – אור מקיף | כתיבת תגובה

ד – המשל של השמש והאטמוספרה

עניין זה מובא כבר בפסיקתא דרב כהנא נספחים ב', 'פרשה אחרת', ואביא רק את החלק הבהיר יותר, עיין שם: "… הודיעך שלא נתן הקדוש ברוך הוא אלא ברקיע שני. שני למה, שאם נתון ברקיע הזו שאנו רואים היה יוצא חמה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - הסוכה – אור מקיף | כתיבת תגובה