ארכיון הקטגוריה: הלכה י – שמחת בית השואבה

א – טעם שמחת בית השואבה

לרש"י סוכה נ, א, 'בית השואבה': שמחה זו "אינה אלא בשביל ניסוך המים" (וכן ברש"י מב, ב, 'החליל'). וכ"כ המאירי ור"י מלוניל. ובמועדים לשמחה עמ' תה, כתב שלפי זה שמחה זו היא מדרבנן. לעומתו הרמב"ם (לולב ח, יב-טו; ספר המצוות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - שמחת בית השואבה, סוגיה ב - עניינה של שמחת בית השואבה | כתיבת תגובה

ב – אימתי נסכו מים ואימתי ערכו שמחה

מבואר ביומא כו, ב, שהיו מנסכים את המים עם קרבן התמיד של שחר. וכ"כ רמב"ם הלכות תמידין ומוספין י, ו: "כל שבעת ימי החג מנסכין את המים על גבי המזבח, ודבר זה הלכה למשה מסיני, ועם ניסוך היין של תמיד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - שמחת בית השואבה, סוגיה ב - עניינה של שמחת בית השואבה | כתיבת תגובה

ג – השיתין שלתוכם מנסכים

סוכה מט, א: "אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: שיתין מששת ימי בראשית נבראו, שנאמר (שיר השירים ז, ב): חַמּוּקֵי יְרֵכַיִךְ כְּמוֹ חֲלָאִים מַעֲשֵׂה יְדֵי אָמָּן. חַמּוּקֵי יְרֵכַיִךְ – אלו השיתין, כְּמוֹ חֲלָאִים – שמחוללין ויורדין עד התהום, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - שמחת בית השואבה, סוגיה ב - עניינה של שמחת בית השואבה | כתיבת תגובה

ד – שואבה וחשיבותה

במשנה נ, א, אמרו "בית השואבה". ובגמרא נ, ב: "איתמר, רב יהודה ורב עינא. חד תני: שואבה, וחד תני: חשובה. אמר מר זוטרא: מאן דתני שואבה לא משתבש, ומאן דתני חשובה לא משתבש. מאן דתני שואבה לא משתבש – דכתיב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - שמחת בית השואבה, סוגיה ב - עניינה של שמחת בית השואבה | כתיבת תגובה

ה – גילוי החסד

המים רומזים לחסד, וניסוכם בתמיד של שחר, שהשחר רומז לחסד. וזה עניין חג הסוכות, כמבואר בזוהר (ח"ג פנחס ריד, ב), ששמאלו תחת ראשי קשור לראש השנה ויום כיפור, "ביומא קדמאה דחג יתער ימינא לקבלה בגין לחבקא, וכדין כל חדווא וכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - שמחת בית השואבה, סוגיה ב - עניינה של שמחת בית השואבה | כתיבת תגובה

ו – טהרת הגשמיות ממקור הקודש מכח תושבע"פ

במאורות הראיה, ירח האיתנים עמ' שיא, הביא מרן הרב זצ"ל משנה במידות (ב, ו) שמשער המים, שדרכו היו מעלים את המים לניסוך, היו המים ששוטפים את חצר המקדש מפכים ויוצאים. וביומא עז, ב, שהיו זורמים עד פתח בית דוד, ונעשים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - שמחת בית השואבה, סוגיה ב - עניינה של שמחת בית השואבה | כתיבת תגובה