ארכיון הקטגוריה: הלכה ב – ממה עשוי סכך כשר

א – הסכך הכשר

משנה סוכה יא, א: "זה הכלל: כל שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין בו". ובגמרא יב, א: "כי אתא רבין אמר רבי יוחנן: אמר קרא (דברים טז, יג): בְּאָסְפְּךָ מִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ – בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר – ואימא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ממה עשוי סכך כשר | כתיבת תגובה

ב – האם דבר שמקבל טומאה מדרבנן פסול לסיכוך

ככלל כלים שיש להם בית קיבול ומצעים ומיטה מקבלים טומאה מהתורה, משטח שאפשר להשתמש עליו ואין בו בית קיבול, כדוגמת שולחן, מקבל טומאה מדרבנן. לרוב הפוסקים, גם דבר שמקבל טומאה מדרבנן פסול לסיכוך, וכ"כ תוספות (ה, א 'מסגרתו'); ריטב"א (יב, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ממה עשוי סכך כשר | כתיבת תגובה

ג – אימתי שברי כלים פסולים ואימתי כשרים

סוכה טו, ב: "אמר רבי אמי בר טביומי: סככה בבלאי כלים – פסולה". נחלקו הראשונים בטעם הפסול. לרמב"ם (ה, ב), שמא יבוא לסכך בהם בעודם מקבלים טומאה. לרש"י, זו גזירת חכמים, הואיל ובאו מכלים פסולים. לפיכך, אם הכלים נשברו עד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ממה עשוי סכך כשר | כתיבת תגובה

ד – חוטי פשתן וצמר ושאר מינים

הבדל ישנו בין טומאת נגעים לשאר טומאות, שבטומאת נגעים, גם חוטי שתי או ערב של צמר או פשתים מקבלים טומאה. ואילו בשאר המינים, בין חוטים ובין אריג, אינם מקבלים טומאת נגעים (ספרא תזריע פרשה ה). אבל בשאר הטומאות, כל סוגי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ממה עשוי סכך כשר | כתיבת תגובה

ה – דין אניצי פשתן וחבלים

סוכה יב, ב: "אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: סככה באניצי פשתן – פסולה, בהוצני פשתן – כשרה, והושני פשתן – איני יודע מהו". ונחלקו הראשונים מהי הגדרת 'אניצי פשתן'. לרש"י מדובר בשלב בהכנת החוט, שאע"פ שעדיין איננו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ממה עשוי סכך כשר | כתיבת תגובה

ו – נייר וקרטון

לשיטת הרמב"ם (ה, ד) לעניין אניצי פשתן, נייר וקרטון, אף שנוצרו מגידולי קרקע, כיוון שהשתנו, פסולים מדרבנן לסכך. וכפי שלמדנו, כך נפסק להלכה בשו"ע תרכט, ה; מ"א ד; ומ"ב יג. אולם לדעת רש"י ותוס', לעניין אניצי פשתן, יש מקום לומר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ממה עשוי סכך כשר | כתיבת תגובה

ז – צביעת הסכך

כתב בשו"ת האלף לך שלמה סי' שסד, שצביעת הנסרים אינה משנה את מין הצומח מצורתו, וכשר לסכך. ובשו"ת מהרי"א הלוי ב, ה, סייג שאם הנסרים נצבעו בזהב, נשתנתה צורתו והוא פסול, אבל בשו"ת מחזה אברהם קלד, דחה דבריו. וכן מובא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ממה עשוי סכך כשר | כתיבת תגובה