ארכיון הקטגוריה: הלכה ח – סוכה שדפנותיה מיריעות בד (סוכה לנצח)

א – מחיצה שאינה עומדת ברוח מצויה פסולה

סוכה כד, ב: "אמר רב אחא בר יעקב: כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה – אינה מחיצה. תנן: העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה – כשרה. והא קאזיל ואתי! – הכא במאי עסקינן – בקשין. והאיכא נופו (שענפיו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - סוכה שדפנותיה מיריעות בד (סוכה לנצח), סוגיה ח - סוכה שדפנותיה מיריעות בד | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – דעת המחמירים

אמנם יש אחרונים שכתבו, שיסוד האיסור נלמד בהלכה למשה מסיני, שכל מחיצה שמתנועעת ברוח, אפילו מתנועעת כל שהוא – פסולה. וכך רצו לדייק מכמה ראשונים (משכנות יעקב או"ח קכג; יד אליהו פסקים, כד; יחו"ד ג, מו. ובהליכות שלמה ז, א, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - סוכה שדפנותיה מיריעות בד (סוכה לנצח), סוגיה ח - סוכה שדפנותיה מיריעות בד | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – ראיות חזקות להיתר

מהראשונים שפירשו את דבריהם עולה בבירור שרק אם הרוח מבטלת את כשרות המחיצה, כגון שעושה פרצה של ג' טפחים בינה לקרקע – פסולה, גם בשעה שהרוח אינה נושבת בה, אבל תנודה אחרת אינה פוסלת. ולחשיבות העניין נצטט דבריהם: כתב בספר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - סוכה שדפנותיה מיריעות בד (סוכה לנצח), סוגיה ח - סוכה שדפנותיה מיריעות בד | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – דעת שו"ע

שו"ע תרל, י: "העושה סוכתו בין האילנות, והאילנות דפנות לה; אם היו חזקים, או שקשר אותם וחיזק אותם עד שלא תהא הרוח מצויה מנידה אותם תמיד, ומילא בין האוירים בתבן ובקש כדי שלא תניד אותם הרוח, וקשר אותם, הרי זו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - סוכה שדפנותיה מיריעות בד (סוכה לנצח), סוגיה ח - סוכה שדפנותיה מיריעות בד | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – הלכה למעשה

היריעות שקשורות היטב בכל צדדיהן כשרות לדופן, שכך למדנו בדברי הראשונים ושו"ע. ולא מצאנו שום ראשון שכתב שכל תנועה פוסלת. ולכן אפשר לברך על הישיבה בסוכות הללו. אלא שהרוצים לצאת ידי דעת כל האחרונים שהחמירו בזה, ישתמשו בסוכות שיש בהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - סוכה שדפנותיה מיריעות בד (סוכה לנצח), סוגיה ח - סוכה שדפנותיה מיריעות בד | עם התגים | כתיבת תגובה