ארכיון הקטגוריה: הלכה י – צריך לשבת בצל הסכך (דיני קישוטים וכילה)

א – סדין מתחת לסכך שנועד לסייע לסכך

לדעת ר"ת ורא"ש, סדין פוסל את הסכך רק כאשר בלעדיו הסכך יתייבש ועליו ינשרו וחמתו תהיה מרובה מצילתו, הואיל ובלי הסדין הסכך לא היה יכול להשאר כשר. אבל אם הסכך אינו צריך את סיוע הסדין, גם כאשר הניח סדין על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - צריך לשבת בצל הסכך (דיני קישוטים וכילה) | כתיבת תגובה

ב – פריסת סדין תחת הסכך לנוי

מכל מקום למדנו שלכל הדעות מותר לתלות סדין לקישוט בתוך ד' טפחים מהסכך (שו"ע תרכט, יט). ולא ציינתי זאת בהלכה, מפני שנלענ"ד שלכתחילה אין לתלות סדין לנוי, מפני שכיום אין נוהגים לקשט את הסכך בסדין, ויראה הדבר כמי שרוצה להוסיף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - צריך לשבת בצל הסכך (דיני קישוטים וכילה) | כתיבת תגובה

ג – מטריה בסוכה

כתבו כמה פוסקים, שהאוחז בידו מטריה, נראה שגם אם היא גבוהה י' טפחים מהארץ, אין היא כאהל קבע החוצץ, אלא ככובע גדול (שערים מצויינים בהלכה קלה, ה; הליכות שלמה ח, כ; ועיין בפס"ת תרכז, 2).

פורסם בקטגוריה הלכה י - צריך לשבת בצל הסכך (דיני קישוטים וכילה) | כתיבת תגובה

ד – קישוטים שרחוקים מהסכך ד' טפחים

מתוך הערה 13: מבואר בסוכה י, ב, שאם הקישוטים מופלגים מהסכך ד' טפחים, לדעת רוב האמוראים חוצצים. למאור, ראבי"ה ומאירי, מפני שהוא כמו אוהל תחת אוהל, או סכך תחת סכך, לפי זה רק אם הנויין רחבים שבעה טפחים וצילם מרובה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - צריך לשבת בצל הסכך (דיני קישוטים וכילה) | כתיבת תגובה

ה – קישוטים שתחילתם סמוך לסכך ומשתלשלים מעבר לד' טפחים

התעוררה שאלה, האם צריך להחמיר גם בנוי שתחילתו בתוך ד' טפחים והוא משתלשל יותר מד' טפחים. במקראי קודש (פרנק ג, ה) כתב ששאלה זו צריכה תלמוד, וכן הסתפק רשז"א (הליכות שלמה ז, כא). ויש פוסקים שכתבו שצריך להחמיר לתלות את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - צריך לשבת בצל הסכך (דיני קישוטים וכילה) | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – הערה 14 – תנאי של רוחב טפח

לא ביארתי בספר התנאי הקשור לגג רחב טפח ורק בהערה הזכרתיו, מפני שבדרך כלל אין לתנאי זה משמעות. כי גם כשהאוהל שעל המיטה מתחיל ממוט עליון ומתפצל ממנו, הרי שאם תוך ירידה של ג' טפחים התרחב המרחק שבין שני צידי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - צריך לשבת בצל הסכך (דיני קישוטים וכילה) | כתיבת תגובה