ארכיון הקטגוריה: הלכה יא – פסולי סכך ואוויר והישיבה תחתיהם

א – לשבת תחת סכך פסול ברוחב ג' עד פחות מד' טפחים

לרוב הפוסקים מותר לשבת תחת סכך פסול שרוחבו פחות מד' טפחים (רז"ה ז, א, בדפי הרי"ף; וכך משמע מרי"ף, רא"ש, טור; וכ"כ בשו"ע תרלב, א). ויש אומרים שכל עוד רוחבו למעלה מג' טפחים, אף שאינו פוסל, אין לשבת תחתיו (ראב"ד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - פסולי סכך ואוויר והישיבה תחתיהם | כתיבת תגובה

ב – פס אוויר על כולה

לדעת תוספות (יט, א, 'לא יהא'), מותר לישון ולאכול מתחת לאוויר שאין בו שלושה טפחים, בין בסוכה גדולה ובין בסוכה קטנה, משום שנחשב כסתום על ידי הסכך הכשר המקיף אותו, מדין לבוד. וכ"כ ר"ח; רי"ץ גיאת (סוכה עמ' קט); ורא"ה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - פסולי סכך ואוויר והישיבה תחתיהם | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – אומרים דופן עקומה לכאן ולכאן

אם סכך פסול ברוחב ד' טפחים חוצה את הסוכה, ולא נשאר לכל צד ג' דפנות כשרות, ויש פחות מד' אמות מכל צד, אזי אומרים דופן עקומה לשני הצדדים, היינו שהסכך הכשר שבצד ימין הוא דופן עקומה לסכך שבצד שמאל, והסכך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - פסולי סכך ואוויר והישיבה תחתיהם | כתיבת תגובה

ד – צירוף תקרת מרפסת לחמישה טפחים של סכך כשר

נחלקו המ"ב (תרלב, ז; שעה"צ יא) והחזו"א (קמד, ב) בהבנת המ"א (תרלב, א). למ"ב, המ"א נשאר בספק האם דופן הסוכה חוצצת בין חלק התקרה או הנסר שבתוך הסוכה לחלק שמחוצה לה. ועל כן כתב המ"ב על נסר הרחב ד"ט: "אפשר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - פסולי סכך ואוויר והישיבה תחתיהם | עם התגים | כתיבת תגובה