ארכיון הקטגוריה: הלכה יד – עד כמה צריך להשקיע במבנה הסוכה

א – עד כמה צריך לטרוח ולהשקיע כדי שלא יצטער בה כלל

שאל מהר"ח אור זרוע סי' קצד, מדוע פוטרים את החתן ושושביניו מהסוכה מטעם שאינה מרווחת מספיק לקיום השמחה, היה צריך לכאורה לחייב אותם לבנות סוכה מרווחת. וכן בפטורים רבים מחמת מצטער, היה אפשר להשקיע יותר בבניית הסוכה, וליצור מצב שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - עד כמה צריך להשקיע במבנה הסוכה, סוגיה י - כמה טורח וממון צריך להשקיע בבניית הסוכה | עם התגים , | כתיבת תגובה

ב – ישקיע כפי שהיה מוכן להשקיע עבור מגורים של שבוע

כתב פרי מגדים (א"א תרמ, טו): "מי שבא בדרך לסוכת חבירו או בין עכו"ם ורוצים ממון הרבה בשביל סוכה, עיין סימן תרנו, מצוות עשה אין צריך לבזבז ממון רב. ויש לומר, שב ואל תעשה עדיף, וסוכה קום ועשה אוכל באיסור, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - עד כמה צריך להשקיע במבנה הסוכה, סוגיה י - כמה טורח וממון צריך להשקיע בבניית הסוכה | עם התגים , | כתיבת תגובה

ג – החוסך בבניין סוכתו אינו יכול אח"כ לטעון לפטור מחמת מצטער

על פי מה שלמדנו, הזמן והממון שאדם צריך להשקיע בסוכתו הוא כפי שמקובל להשקיע עבור חיי נוחות סבירים במשך שבוע. לפי זה, אדם שחסך והקים סוכה מבד במקום קר, אינו יכול לטעון אח"כ שהואיל וקר בה, דינו כמצטער שפטור מהסוכה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - עד כמה צריך להשקיע במבנה הסוכה, סוגיה י - כמה טורח וממון צריך להשקיע בבניית הסוכה | עם התגים , | כתיבת תגובה

ד – הדין תלוי גם באדם

נראה שהדין תלוי גם בעושרו של האדם, שאדם עשיר שרגיל להשקיע סכומים גדולים עבור נוחותו, צריך לשלם יותר עבור סוכתו, כפי שהוא מוכן לשלם עבור שבוע שיחיה בנוחות. ובוודאי שמה שהוא משלם עבור חופשה בבית מלון למשך שבוע ישלם עבור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - עד כמה צריך להשקיע במבנה הסוכה, סוגיה י - כמה טורח וממון צריך להשקיע בבניית הסוכה | עם התגים , | כתיבת תגובה

ה – אימתי אדם פטור מבניית סוכה שראויה לשינה

לפי מה שלמדנו צריך להסביר שכל מה שכתבו הפוסקים, שיש פטור למי שאינו יכול לישון בסוכה מפני הצינה, כמובא ברמ"א תרלט, ב, בשם מרדכי; או מפני שאינו יכול לישון שם אשתו, כמובא שם ברמ"א ומ"א תרלט, ח. בכל המקרים הללו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - עד כמה צריך להשקיע במבנה הסוכה, סוגיה י - כמה טורח וממון צריך להשקיע בבניית הסוכה | עם התגים , | כתיבת תגובה

ו – לקנות בית בלא מקום לסוכה

כאשר ניתן להקים סוכה רק על ידי השקעה משמעותית, הרבה מעבר למה שאדם מוכן להשקיע כדי להתגורר בנוח במשך שבוע, אבל הכנה זו תועיל לשנים רבות, אזי החשבון אינו לשבוע אחד אלא לפי מה שאדם מוכן לשלם כדי שבמשך שנים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - עד כמה צריך להשקיע במבנה הסוכה, סוגיה י - כמה טורח וממון צריך להשקיע בבניית הסוכה | עם התגים , | כתיבת תגובה

ז – הסוברים שסוכה שאינה ראויה לשינה פסולה אף לאכילה

כתב היראים (סי' תכא): "ואמר רבא מצטער פטור מן הסוכה… ודוקא שעשה סוכתו מתחילה במקום שראוי לאכול ולשתות ולישן בה ונולד לו צער אחר כן, אבל עשתה מתחילה במקום הראוי להצטער באכילה או בשתיה או בשינה כגון שיירא בה מגנבים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - עד כמה צריך להשקיע במבנה הסוכה, סוגיה יא - סוכה שאיננה ראויה לשינה | עם התגים , | כתיבת תגובה

ח – אם הצער בא מהמציאות הקבועה – הסוכה כשרה

אמנם אם הצער נגרם מהאקלים הקר הקבוע שם, ולא מפני התרשלות בהקמת הסוכה, למרות שאי אפשר לישון בה מחמת הקור, הסוכה כשרה. וכן הדין בכל אונס הנגרם מהמציאות הקבועה שבה הם חיים. וכפי שכתב האגודה (פרק שני, יח): "כתב בספר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - עד כמה צריך להשקיע במבנה הסוכה, סוגיה יא - סוכה שאיננה ראויה לשינה | עם התגים , | כתיבת תגובה

ט – כיצד סוכה של ז' על ז' כשרה, הסבר הזרע אמת

לכאורה קשה על דעת היראים, שהרי סוכה של ז' על ז' טפחים – כשרה, והרי היא אינה ראויה לשינה. פירש בשו"ת זרע אמת (א, צא), שאמנם לרוב האנשים אינה ראויה לשינה, אבל כיוון שלאנשים היותר חזקים בטבעם היא ראויה, ממילא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - עד כמה צריך להשקיע במבנה הסוכה, סוגיה יא - סוכה שאיננה ראויה לשינה | עם התגים , | כתיבת תגובה

י – דעת החולקים – חכם צבי ודעימיה

בשו"ת חכם צבי (או"ח, צד) חלק על הרא"ם ודעימיה, ולדעתו הגדרת "תשבו כעין תדורו" אינה מתייחסת לסוכה אלא לאדם, שכל שימוש שאדם רגיל לעשות בביתו צריך לעשות בסוכתו, אבל אין הכרח שיעשה הכל באותה סוכה. ולכן גם סוכה שאינה ראויה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - עד כמה צריך להשקיע במבנה הסוכה, סוגיה יא - סוכה שאיננה ראויה לשינה | עם התגים , | כתיבת תגובה