ארכיון הקטגוריה: הלכה יז – פרגולה

א – מהי פרגולה

פרגולה הינה מבנה עץ קבוע שמקימים בחצרות וגינות, כדי ליצור מקום מוצלל שניתן לשבת בו בנוחות. עיקר הפרגולה הוא גג שנשען על עמודים, ובדרך כלל אין לה דפנות. הגג של הפרגולה עשוי מסגרת עץ שאליה מחברים קרשים במרחקים קבועים. הקרשים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יז - פרגולה, סוגיה יג - פרגולה | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – פרגולה שצילתה מרובה מחמתה

שאלה גדולה התעוררה לגבי פרגולה שצילתה מרובה מחמתה, האם כיוון שהיא מבנה קבע, ממילא דינה כבית, וכל העצים הקבועים בגג שלה פסולים לסכך מדאורייתא, שכן עיקר הסוכה שהיא דירת עראי. או שכיוון שהפרגולה לא נועדה לדירה, למרות שהיא מבנה קבוע, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יז - פרגולה, סוגיה יג - פרגולה | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – המתירים

לדעת המתירים ההגדרה של דירת קבע שהגשם אינו חודר דרך הסכך. ויש שהוסיפו (עפ"י האלף לך שלמה שסו) שרק אם הגשם אינו חודר דרך הסכך, והוא גם מחובר במסמרים – זוהי דירת קבע. וכיוון שבפרגולה הגשם חודר, אין דינה כדירת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יז - פרגולה, סוגיה יג - פרגולה | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – האוסרים

אמנם מנגד, רבים אוסרים. הנימוק העיקרי לכך, שמבנה הפרגולה הוא מבנה של קבע שיכול להחזיק מעמד עשרות שנים, ודינו כדין דירת קבע שפסולה לסוכה מהתורה. כלומר העצים הקבועים בגג אינם אסורים כנסרים שרוחבם ד' טפחים מדין גזירת תקרה שאיסורם מדרבנן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יז - פרגולה, סוגיה יג - פרגולה | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – סכך כשר שהונח על פרגולה שחמתה מרובה מצילתה

הבעיה המרכזית בהכשרת פרגולה: האם כאשר מניחים על העצים הקבועים בפרגולה סכך כשר, הולכים אחר הרוב, וכיוון שהסכך הכשר הוא רוב לעומת עצי הפרגולה הסוכה כשרה; או שכל מה שהפרגולה מצלה פסול, והסכך הכשר צריך לתת ברווחים של הפרגולה יותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יז - פרגולה, סוגיה יג - פרגולה | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – הכשרת פרגולה שצילתה מרובה מחמתה

על פי מה שכתבתי שעצי הפרגולה פסולים לסוכה, אם צילתם מרובה מחמתם, צריכים להסיר נסרים עד שחמתה של הפרגולה תהיה מרובה מצילתה. ואז יניח על הפרגולה שכעת חמתה מרובה מצילתה – סכך כשר שצילתו מרובה מחמתו בלא סיוע של קרשי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יז - פרגולה, סוגיה יג - פרגולה | עם התגים | כתיבת תגובה