ארכיון הקטגוריה: הלכה י – אימתי אדם נחשב מצטער ופטור משינה בסוכה

א – איזה קור פוטר משינה – הרחבת הערה 14

המרדכי שגר בגרמניה (סי' תשמא) כתב שהעולם מקילים ואינם ישנים בסוכה מפני "שיראים מן הצינה, והוה כחולה שאין בו סכנה או כמצטער דפטורים מן הסוכה". והרמ"א שגר בפולין כתב בד"מ תרלט, ג, שטעם זה "אינו מספיק, שהרי ברוב המקומות אינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אימתי אדם נחשב מצטער ופטור משינה בסוכה | כתיבת תגובה

ב – מי שלא מצליח להירדם בסוכה

כתבתי שהוא פטור, והסברה פשוטה. וכן למדנו מרבנו מנוח פ"ו ה"ו, שכתב: "ועכשיו הקילו בשינת סוכה משום דפירצה קוראה לגנב (ומפחדים מהם) ותו נפל חולשא ורוח קמעא עוררם, ואשר יעשה אותם האדם וחי בהם כתיב. ומיהו ביום דליכא למיחש לגניבה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אימתי אדם נחשב מצטער ופטור משינה בסוכה | כתיבת תגובה

ג – אור בסוכה

שכחו והשאירו בשבת אור בסוכה, וקשה לו להירדם, פטור מהסוכה.

פורסם בקטגוריה הלכה י - אימתי אדם נחשב מצטער ופטור משינה בסוכה | כתיבת תגובה

ד – הגר בקומה גבוהה וסוכתו למטה וטורח לו לרדת אליה

גמ' כו, א: "שומרי גנות ופרדסים – פטורין בין ביום ובין בלילה. וליעבדי סוכה התם וליתבו! אביי אמר: תשבו כעין תדורו. רבא אמר: פרצה קוראה לגנב. מאי בינייהו? איכא בינייהו דקא מנטר כריא דפירי". מסביר רש"י את דעת אביי: "כדרך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אימתי אדם נחשב מצטער ופטור משינה בסוכה | עם התגים , | כתיבת תגובה