ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – לולב

א – עקום שנתיישר על ידי מכבש

לולב שנפסל מחמת שהוא עקום תחת מכבש עד שהתיישר, אם לא ניכר עליו שהיה פעם עקום ופסול – כשר (שדי חמד מע' ל' אות ב'). והרב יוסף קאפח הביא תשובת ר"ת מכתב יד, שפסק כך (כתבים א' עמ' 456).

פורסם בקטגוריה הלכה ה - לולב | כתיבת תגובה

ב – דין העלים העליונים שנכפפו ככפתור

סוכה לא, ב: "תניא: לולב כפוף, קווץ, סדוק, עקום דומה למגל – פסול… עקום דומה למגל אמר רבא: לא אמרן אלא לפניו, אבל לאחריו – ברייתיה הוא. אמר רב נחמן: לצדדין כלפניו דמי, ואמרי לה: כלאחריו דמי". וכתב הרא"ש (שו"ת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - לולב | עם התגים | כתיבת תגובה