ארכיון הקטגוריה: הלכה ז – דיני הלולב ושיעורו ודין לולב קנרי

א – מדיני לולב

כתבתי על קוץ שיוצא מהעלה המרכזי, שאם נחתך או נחרך, כשר למהדרין, עפ"י עיקרי הד"ט לג, כא, שביאר שהוא כשר משום שלא נקטם ברובו, ועוד שאין קטימתו ניכרת, וכיוון שיסוד הפסול מטעם הדר, אם אינו ניכר אינו פוסל. (והובא להלכה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - דיני הלולב ושיעורו ודין לולב קנרי | כתיבת תגובה

ב – יבש העלה האמצעי

ירושלמי ב, ח: "בעון קומי רבי אבינא, יבשה ציציתו מהו? מה בינו לקטום? אמר לון זה הדור וזה אינו הדור". ובאר הראב"ד (תמים דעים רלא-רלב), שציציתו היא התיומת העליונה, ואם יבשה לבדה ושאר העלים לחים – הלולב כשר. וכ"כ הרוקח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - דיני הלולב ושיעורו ודין לולב קנרי | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – החלק התחתון שבשדרה לעניין חישוב השיעור

כתב בתוס' רבנו פרץ סוכה לב, א, שיש למדוד רק את מקום השדרה שצומחים ממנו עלים, אבל החלק התחתון שאין בו עלים אינו בכלל המדידה. וכן כתבו להלכה בשמו ב'ארבעת המינים השלם' עמ' ז', 'כשרות ארבעת המינים' עמ' קלו; פס"ת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - דיני הלולב ושיעורו ודין לולב קנרי | כתיבת תגובה

ד – לולב קנרי

הדקל הקנרי מוצאו מהאיים הקנריים באוקיינוס האטלנטי, מערבה מצפון אפריקה. דקל זה הובא לישראל וניטע למטרת נוי. ככלל, הדקל הקנרי דומה לדקל המצוי, אלא שישנם מספר הבדלים ביניהם. התמר נותן פרות הראויים למאכל אדם, ואילו הדקל הקנרי משמש כעץ סרק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - דיני הלולב ושיעורו ודין לולב קנרי | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – שיעור הלולב, ההדס והערבה – הערה 4

סוכה לב, ב: "אמר רב יהודה אמר שמואל: שיעור הדס וערבה – שלשה, ולולב ארבעה, כדי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח. ורבי פרנך אמר רבי יוחנן: שדרו של לולב צריך שיצא מן ההדס טפח… גופא, שיעור הדס וערבה – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - דיני הלולב ושיעורו ודין לולב קנרי | כתיבת תגובה