ארכיון הקטגוריה: הלכה יב – מדיני האתרוג

א – אתרוג שחור

משנה בסוכה לד, ב: "אתרוג הכושי פסול. והירוק ככרתי, רבי מאיר מכשיר ורבי יהודה פוסל". ושם בגמ' לו, א: "אמר מר: אתרוג כושי פסול. והתניא: כושי – כשר, דומה לכושי פסול! אמר אביי: כי תנן נמי מתניתין – דומה לכושי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - מדיני האתרוג | כתיבת תגובה

ב – ירוק ככרתי

לגבי הירוק ככרתי שאמרו במשנה לד, ב, שהוא פסול, מבואר בסוכה לא, ב: "משום דלא גמר פירא". ולגבי אתרוג בוסר נחלקו בסוכה לו, א: "אתרוג הבוסר, רבי עקיבא פוסל וחכמים מכשירין". ונפסק בשו"ע תרמח, כב, שאם שיעורו כביצה, אפילו הוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - מדיני האתרוג | כתיבת תגובה

ג – דינים נוספים

נימוח כולו וקליפתו וזרעיו קיימים, כתב בשו"ע (תרמח, ד), בסתם שכשר, ויש פוסלים. וכתבו שועה"ר ומ"ב יז, שיש להחמיר כשאפשר. אתרוג שהיה בתחילה כשיעור ביצה ונצטמק במשך החג לפחות מכביצה – בבית השואבה (הפוסלין באתרוג צ) התיר בברכה. וכ"כ חזו"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - מדיני האתרוג | כתיבת תגובה