ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – צורת הנענועים

א – מצוות הנענוע

מן התורה בעצם זה שנוטלים את ארבעת המינים ומגביהים אותם מקיימים את המצווה, שנאמר (ויקרא כג, מ): "וּלְקַחְתֶּם לָכֶם". ותקנו חכמים לנענע את הלולב, ולמדו זאת ממה שצוותה התורה להניף כמה קרבנות (סוכה מב, א; מנחות סא, א). והיה אפשר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - צורת הנענועים, סוגיה כח - נענועי הלולב | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – הנענוע בברכה ובהלל

משנה לז, ב: "והיכן היו מנענעין? בהודו לה' תחילה וסוף, ובאנא ה' הושיעה נא…" וקשה שהרי לכאורה עיקר הנענועים צריכים להיות אחר הברכה שאז עיקר קיום המצווה, ומדוע עוסקת המשנה בנענועים שבהלל. פירש הריטב"א: "על נענועין שבשעת ההלל שיילינן, דאילו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - צורת הנענועים, סוגיה כח - נענועי הלולב | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – לכמה רוחות מנענעים

כתב הרמב"ם הל' לולב ז, י: "מוליך ומנענע ראש הלולב שלשה פעמים ומביא ומנענע ראש הלולב שלשה פעמים וכן בעליה וירידה". וכ"כ ריטב"א לז, ב: "דיו לנענע לשתי רוחות ולא כמי שנוהג להוליך ולהביא לארבע רוחות, כי אין זה אלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - צורת הנענועים, סוגיה כח - נענועי הלולב | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – להחזיר גופו או רק להטות ידיו

כתב שו"ע תרנא, ט: "הנענוע הוא שמוליך ידו מכנגדו והלאה…" ודייק במאמ"ר יג, שאין צריך להחזיר גופו לכל רוח אלא רק מטה ידיו, וכתב שכן משמעות כל הפוסקים שלא הזכירו הפיכת פנים אלא הטיית יד. וכ"כ א"ר כד, בשם מהרי"ל, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - צורת הנענועים, סוגיה כח - נענועי הלולב | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – כסכוס הלולב

 ריטב"א לז, ב: "מוליך ומביא מעלה ומוריד. יש מן הגאונים אומרים שזהו נענועו של לולב המוזכר בכל מקום ואינו צריך טירוף אחר אלא שיוליך ויביא יעלה ויוריד, וכן כתב הרי"ץ גיאת ז"ל. ואינו נכון דאם כן למה הצריכו שיהא לולב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - צורת הנענועים, סוגיה כח - נענועי הלולב | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – טעמי נענוע הלולב

רי"ץ גיאת הלכות לולב עמוד קכט: "דבר אחר: ארבעה מינים הללו באים לרצות על המים, כשם שאי אפשר להם להתקיים בלא מים כך אי אפשר לעולם להתקיים בלא גשמים, לפיכך צוה הקב"ה להרצות בד' מינים הללו לפני המקום כדי שיתרצו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - צורת הנענועים, סוגיה כח - נענועי הלולב | עם התגים | כתיבת תגובה