ארכיון הקטגוריה: הלכה ז – שמירת ארבעת המינים

א – הנחת המינים במים ביו"ט

הערה בפניני הלכה שבת יט, 8: מוסכם שמי שהוציא ענפים מהמים רשאי להחזירם. אלא שנחלקו האחרונים אם מותר להניחם במים בראשונה: לתו"ש וח"א אסור, ולגר"ז ולפמ"ג שלו, א"א יג, מותר, כמובא במ"ב שלו, נד. וכתב בשעה"צ מח, שאפשר להקל במחלוקת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - שמירת ארבעת המינים | כתיבת תגובה

ב – האם הלולב מוקצה ביום טוב

ירושלמי סוכה פ"ג הי"א: "כך היה המנהג בירושלים אדם הולך לבית הכנסת ולולבו בידו קורא את שמע ומתפלל ולולבו בידו. נכנס לבקר את החולה ולולבו בידו. לשאת את כפיו ולקרות בתורה נותנו לחבירו. הניחו בארץ אסור לטלטלו". משמע שאם אין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - שמירת ארבעת המינים | כתיבת תגובה

ג – להחליף ערבות כל יום

כתב רמ"א תרנד: "ונוהגין ליקח כל יום חול המועד ערבה חדשה ולקשרה בלולב, והוא הדור מצווה". ורבים נוהגים להחליף כל יום או יומיים או שלושה, לפי האפשרות לשמור על רעננות הערבות (עיין בחזו"ע עמ' שכב). אולם מנגד כתב בבאה"ט א, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - שמירת ארבעת המינים | עם התגים | כתיבת תגובה