ארכיון הקטגוריה: הלכה י – מנהג ההקפות כיום

א – האם חובה שיהיה ס"ת על הבימה

ילקוט שמעוני תהלים רמז תשג: "וַאֲסֹבְבָה אֶת מִזְבַּחֲךָ ה' (תהלים כו, ו), כדתנינן בכל יום היו מקיפין את המזבח פעם אחת, וכיצד הוא סדר ההקפה, כל ישראל גדולים וקטנים נוטלים את לולביהם בידיהם הימנית ואתרוגיהם בידיהם השמאלית ומקיפין אחת, ואותו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - מנהג ההקפות כיום, סוגיה כט - מנהג הושענות | כתיבת תגובה

ב – האם גם ישראלים היו מקיפים את המזבח

סוכה מד, א: "אמר ריש לקיש: כהנים בעלי מומין נכנסין בין האולם ולמזבח כדי לצאת בערבה. אמר ליה רבי יוחנן: מי אמרה? – מי אמרה? הא איהו אמר, דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן משום רבי נחוניא איש בקעת בית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - מנהג ההקפות כיום, סוגיה כט - מנהג הושענות | כתיבת תגובה

ג – האם מנענעים בהקפות

כתב במטה משה (תתקמ"ח), מנענע לכל צד פעם אחת ומקיף. ובמהרי"ל כתב שהיה מנענע נענוע אחד לה' רוחות ולא למטה. ובא"ר א, כתב שלא נהגו כן, אבל נכון בעת ההקפה להטות קצת את הלולב כנגדו, וכיוון שהוא מקיף יש לו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - מנהג ההקפות כיום, סוגיה כט - מנהג הושענות | כתיבת תגובה

ד – אימתי עורכים הקפות

המנהג הקדום בספרד ואשכנז להקיף אחר מוסף. וכ"כ אורחות חיים ואבודרהם. אבל בעקבות דברי האר"י השתנה המנהג והחלו להקיף לאחר ההלל ולפני קדיש תתקבל. כ"כ בשולחן לחם הפנים תרס; וכה"ח תרס, ד. וכן מנהג אשכנזים חסידים. למנהג אשכנז, בכמה ספרים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - מנהג ההקפות כיום, סוגיה כט - מנהג הושענות | כתיבת תגובה

ה – האם מחזירים ס"ת לארון בין הקפות לקריאה בתורה

לפי רס"ג המנהג להקיף אחר קריאת התורה, שאז הספר תורה נמצא ממילא על הבימה, והסכים לזה הטור, אך כתב שהמנהג להקיף אחר מוסף. אמנם כאמור המנהג הרווח כיום להקיף אחר הלל. לכאורה היה מקום להמשיך מיד לקריאת התורה ולא להכניס … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - מנהג ההקפות כיום, סוגיה כט - מנהג הושענות | כתיבת תגובה

ו – מנהג הושענות בשבת

מנהג אשכנזים שאומרים הושענות בשבת, ופותחים את הארון אבל לא מוציאים את ספר התורה ולא מקיפים. וכן מנהג מרוקו, תוניס, אלג'יר, צפת (ילקוט שמש קפד; ארץ חיים סתהון עמ' 90; עלי הדס, עמ' קכב, סעיף יא). ומנהג עדות המזרח שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - מנהג ההקפות כיום, סוגיה כט - מנהג הושענות | כתיבת תגובה