ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – דיני חיבוט ערבה

א – מה המנהג לנענע או לחבוט

בגמרא סוכה מד, ב, מתואר המנהג: "אמר אייבו: הוה קאימנא קמיה דרבי אלעזר בר צדוק, ואייתי ההוא גברא ערבה קמיה, שקיל, חביט חביט ולא בריך. קסבר: מנהג נביאים הוא. אייבו וחזקיה בני ברתיה דרב אייתו ערבה לקמיה דרב, חביט חביט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - דיני חיבוט ערבה | כתיבת תגובה

ב – שיעור הערבות לחביטה

סוכה מד, ב: "וכמה שיעורה? אמר רב נחמן: שלשה בדי עלין לחין. ורב ששת אמר: אפילו עלה אחד ובד אחד. – עלה אחד ובד אחד סלקא דעתך? אלא אימא: אפילו עלה אחד בבד אחד". והלכה כרב ששת, ולכתחילה טוב לנהוג … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - דיני חיבוט ערבה | כתיבת תגובה