ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – היציאה מהסוכה

א – הוצאת כליו מן הסוכה ביום השביעי

משנה מח, א: "גמר מלאכול – לא יתיר את סוכתו, אבל מוריד את הכלים מן המנחה ולמעלה (מנחה קטנה – ריטב"א, מ"ב תרסו, ב) מפני כבוד יום טוב האחרון של חג". וכ"כ שו"ע תרסו.

פורסם בקטגוריה הלכה ה - היציאה מהסוכה | כתיבת תגובה

ב – יציאה מן הסוכה

רמ"א תרסז: "יש שנהגו כשהיו יוצאים מן הסוכה היו אומרים: יהי רצון שנזכה לישב בסוכה של לויתן". ובכף החיים תרסז, ג, הוסיף שיש נוהגים לנשק את הסוכה ביציאתם. וכתב של"ה (מס' פסחים נר מצוה כט): "יחשוב האדם המצוה הבאה לו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - היציאה מהסוכה | כתיבת תגובה

ג – פרידתו של האדר"ת מהסוכה וד' מינים

נפש דוד עמ' 135: "באין רואים הייתי מנשק עצי הסוכה ביומו של שמיני עצרת (בגלות גם בו יושבים בסוכה). לא תתואר באומר ודברים עצבות לבי, בעת פנות היום של שמיני עצרת בזכרי שקרוב העת להיפרד ממצווה חביבה זאת שנה שלימה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - היציאה מהסוכה | כתיבת תגובה