ארכיון הקטגוריה: פרק ח – הקהל

א – איזה קטנים היו צריכים להביא

כתבתי שיש שני סוגי קטנים, אלו שכבר הגיעו לגיל חינוך, ואלו שמתקרבים לגיל חינוך. הקטנים שכבר הגיעו לגיל חינוך, היו מטים אוזניהם לשמוע את התורה, ומתוך גודל קדושת המעמד, היו מתרשמים בנפשותיהם הרכות, להבין את גודל מעלת התורה, שאין נעלה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מצוות הקהל, סוגיה לב - קטנים במצוות הקהל | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – מצוות הַקְהֵל דווקא בארץ ישראל

כתב הנצי"ב (העמק דבר דברים לא, יג): "התועלת של הקריאה במקום הנבחר אינו מגיע אלא כל זמן שהמה בארץ ישראל, ולא כשהם בחו"ל. וכיוצא בזה איתא בפסחים ריש פרק ד, דזכות הנסכים לא היה מועיל אלא ליין שביהודה שלא יחמיץ".

פורסם בקטגוריה הלכה א - מצוות הקהל | כתיבת תגובה

זמן הַקְהֵל

אם לא הזדרזו לקיים את המעמד במוצאי יום טוב, אפשר לקיימו במחצית הראשונה של החג, שזמן זה עדיין נחשב "בְּבוֹא כָל יִשְׂרָאֵל" (דברים לא, יא), היינו בתחילת המועד (טורי אבן מגילה ה, א). ויש אומרים שבדיעבד אפשר לקיימו עד סוף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זמן המצווה והחייבים בה | כתיבת תגובה

א – מקום הַקְהֵל

בסוטה מא, א, במשנה: "עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה". ובגמרא מא, ב: "והמלך עומד ומקבל וקורא יושב; אגריפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד. עומד, מכלל דיושב? והאמר מר: אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - סדרי המצווה | כתיבת תגובה

ב – השמעת דברי התורה לכל העם

חגיגה ג, א: "אמר רבי תנחום: חרש באזנו אחת פטור מן הראיה, שנאמר בְּאָזְנֵיהֶם. והאי בְּאָזְנֵיהֶם מבעי ליה: באזניהם דכולהו ישראל! ההוא מנגד כל ישראל נפקא. אי מנגד כל ישראל הוה אמינא: אף על גב דלא שמעי, כתב רחמנא בְּאָזְנֵיהֶם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - סדרי המצווה | עם התגים | כתיבת תגובה