ארכיון הקטגוריה: גוש

א – דין גוש בדיני איסור והיתר

כתב באיסור והיתר הארוך (לו, ז), בשר רותח שנחתך בסכין חלבית אפילו בכלי שני, צריך שישים בבשר נגד מה שנכנס אליו מהסכין. "ולא דמי לכלי שני שאינו מבשל אפילו כשהיד סולדת בו, דהתם איכא דופני הכלי שמצננות אותו כל שעה". … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה גוש, הלכה י - האם גוש חם מבשל? | כתיבת תגובה

ב – דין גוש לענין שבת

כתב מ"א שיח, מה, שכמו בדיני איסור והיתר כך בדיני שבת, גוש אפילו בכלי שני מבשל, ולכן אסור לטוח שמן על מאכל גוש אפילו בכלי שני, ודייק את דבריו מרש"י (שבת קט, א, 'שריקא'). וכ"כ עוד כמה אחרונים בהלכות שבת: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה גוש, הלכה י - האם גוש חם מבשל? | כתיבת תגובה

ג – מסקנת האחרונים

גם למעשה נחלקו פוסקי זמנינו. בין המחמירים: שש"כ א, סד; חוט שני כט, יג; מאור השבת ח"א, ו, א (וכן הבין בשו"ע הרב קונ"א סוף סימן רנג); הלש"ב ח, נא; מנו"א ח"ב, י, כב. ואילו בהליכות עולם ח"ד, בא, יב, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה גוש, הלכה י - האם גוש חם מבשל? | כתיבת תגובה

ד – הלכה למעשה להחמיר וכאשר יש ספק נוסף מקילים

הואיל והמחמירים סוברים שהאיסור מהתורה, יש לחוש לדעתם, אולם כאשר יש ספק נוסף האם בכלל יש בזה בישול, הרי שהוא ספק ספיקא, ויש להקל. לפיכך, כאשר יש ספק אם הוא חום שהיד סולדת בו – יש להקל. וכן כאשר מדובר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה גוש, הלכה י - האם גוש חם מבשל? | כתיבת תגובה

ה – חמאה

כתב באג"מ או"ח ח"ד עד, בישול ו, שהחמאה שלנו עוברת בישול (הכוונה פיסטור), ולכן אפשר להניחה על תפוחי אדמה לוהטים בכלי שני. אמנם כתב שאם הפיסטור נעשה בפחות מחום שהיס"ב, יש להחמיר שאינה נחשבת מבושלת. בפועל הפיסטור בחום שהיס"ב. ואין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה גוש, הלכה י - האם גוש חם מבשל? | כתיבת תגובה