ארכיון הקטגוריה: הוספת מים לתבשיל שהולך להתייבש

א – מקור הדין

כתב רבנו יונה באגרת התשובה (יום ה' כלל א' סימן ג'): "מכשלה גדולה בידי מקצת העם, שטומנים מערב שבת קומקום של מים חמים, כדי לתת לתוך הקדירה בשבת כשהתבשיל מצטמק, ופעמים שהמים אינם חמים כל כך שהיד סולדת בהם, וכשמערים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הוספת מים לתבשיל שהולך להתייבש, הלכה יג - הוספת מים לתבשיל שעל הפלטה כדי שלא ישרף | כתיבת תגובה

ב – פסק השו"ע ומנהג ספרדים ההולכים בשיטתו

כתב שו"ע רנג, ד: "יש למחות ביד הנוהגים להטמין מבעוד יום קומקום של מים חמים ונותנים אותם לתוך הקדרה בשבת כשהתבשיל מצטמק". כמעט כל האחרונים הסבירו שהשו"ע כתב את דבריו רק על פי הטעם הראשון של רבנו יונה, שכן בקומקום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הוספת מים לתבשיל שהולך להתייבש, הלכה יג - הוספת מים לתבשיל שעל הפלטה כדי שלא ישרף | כתיבת תגובה

ג – מנהג צפון אפריקה

בצפון אפריקה נהגו להקל בדין זה, שאין בישול אחר בישול בנוזלים. וכ"כ מהר"א אבן טוואה בשו"ת חוט המשולש (שו"ת תשב"ץ חלק ד טור ג, י): "שאלה ששאלו ממני, ראינו נוהגים במקומינו שמקילים שמטמינים מערב שבת קומקום של מים חמין אדעתא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הוספת מים לתבשיל שהולך להתייבש, הלכה יג - הוספת מים לתבשיל שעל הפלטה כדי שלא ישרף | כתיבת תגובה

ד – דין אדים שעולים מסיר בשרי לחלבי

כתב הטור (יו"ד צב, ח) בשם אביו הרא"ש, שמחבת מלאה חלב הנמצאת על האש ומעליה יש קדירה של בשר, הזיעה מהחלב עולה ונבלעת בקדירה של בשר ואוסרתה. וכ"כ השו"ע שם. וגם כאשר יש לזיעה העולה מקום להתפשט לצדדים, לתרומת הדשן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הוספת מים לתבשיל שהולך להתייבש, הלכה יג - הוספת מים לתבשיל שעל הפלטה כדי שלא ישרף | כתיבת תגובה

ה – מדוע אדי הקדירה הבשרית אינם עושים את הדוד בשרי

לפי זה לכאורה, אם מערים מדוד של מים חמים לקדירה בשרית, הזיעה העולה מהקדירה הבשרית תהפוך את הדוד לבשרי, ואסור יהיה ליקח ממנו מים לעשיית קפה עם חלב. ולכן כתבו כמה פוסקים, שצריך להיזהר שהזיעה שתגיע לדוד לא תהיה בחום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הוספת מים לתבשיל שהולך להתייבש, הלכה יג - הוספת מים לתבשיל שעל הפלטה כדי שלא ישרף | כתיבת תגובה

ו – שאין לחשוש שהדוד יעשה בשרי מדין ניצוק (רמ"א יו"ד קה, ג)

בשו"ת מנחת יצחק ו, כ, חשש שלא לערות מהדוד ישירות לקדרה הבשרית מפני שהחיבור ביציקה יעשה את הדוד בשרי. אולם נראה שמעיקר הדין אין בזה חשש, שכן יסוד דין ניצוק מבואר במשנה מכשירין ה, י, שהמערה משקים צוננים טהורים מכלי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הוספת מים לתבשיל שהולך להתייבש, הלכה יג - הוספת מים לתבשיל שעל הפלטה כדי שלא ישרף | כתיבת תגובה