ארכיון הקטגוריה: הליכה לרופא חילוני שיחלל שבת בטיפול

א – המתירים בספק סכנה או ספק אם יחלל שבת

כאשר לא ברור שהרופא יחלל שבת, או שברור שיחלל שבת אבל יתכן והחולה מסוכן. רבים כתבו להתיר. וכ"כ בשו"ת יד יצחק ג, צה (הובא בשש"כ מ, הערה לב), וצירף לכך כמה סברות: א) לדעת הש"ך אין במומר ישראל איסור של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הליכה לרופא חילוני שיחלל שבת בטיפול, הלכה יד - האם מותר ללכת לרופא חילוני | כתיבת תגובה

ב – המחמירים

יש מחמירים שסוברים שגם כאשר רוב הסיכויים שהרופא יחלל שבת בעטיו, אסור ללכת להתרפא ממנו. כ"כ בשו"ת זבחי צדק ח"ב או"ח יט, לרופא. ודחה את סברת הטוענים שאין כאן אלא גרמא, שהרי כתבו כמה ראשונים שאסור להלוות מעות לגויים לצורך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הליכה לרופא חילוני שיחלל שבת בטיפול, הלכה יד - האם מותר ללכת לרופא חילוני | כתיבת תגובה

ג – ההיתר ללכת לרופא תורן לדעת רשז"א

מנגד לדעת רשז"א (שש"כ מ, הערה לב), אם הוא הולך לרופא שמחויב לרפא אותו מטעם קופת חולים, אין על החולה אחריות לדאוג שהרופא לא יעבור בחינם על איסורי תורה. וכמו שאם הלווה מאיים על המלווה שאם יתבע את כספו, יקלל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הליכה לרופא חילוני שיחלל שבת בטיפול, הלכה יד - האם מותר ללכת לרופא חילוני | כתיבת תגובה

ד – הנראה למעשה

ונראה למעשה, שכאשר אין אפשרות ללכת לרופא דתי מותר ללכת לרופא חילוני, ובתנאי שיבקש ממנו שלא יחלל שבת באיסורים דאורייתא עבורו. ואם ברור לגמרי שהוא מתכוון לחלל שבת, נכון שלא ללכת אליו, ואם הלך, אסור להמשיך לשתף עמו פעולה. כי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הליכה לרופא חילוני שיחלל שבת בטיפול, הלכה יד - האם מותר ללכת לרופא חילוני | כתיבת תגובה