ארכיון הקטגוריה: להאריך בנסיעה לבית חולים רחוק ולהוסיף מלווה

א – הסוברים שמותר להאריך נסיעה על פי בקשת החולה

גם כאשר מבחינה רפואית הרופא שגר רחוק אינו נחשב טוב יותר, לדעת ציץ אליעזר יג, נה-נו, מותר לחלל שבת כדי להביאו או כדי לנסוע אליו. וראייתו ממשנה נדרים (לח, ב): "המודר הנאה מחברו ונכנס לבקרו, עומד אבל לא יושב, ומרפאו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - בחירת בית חולים ורופא לנסוע אליו, להאריך בנסיעה לבית חולים רחוק ולהוסיף מלווה | כתיבת תגובה

ב – שיש ללכת לפי השיקול הרפואי המקובל

וצריך עיון גדול בכל זה, כי אנו מוצאים אנשים רבים שנוהגים בהיסטריה, ועל סמך דעות קדומות ושמועות שונות מחליטים כי רופא זה טוב מחבירו, ופונים דווקא אליו, והאם על סמך זה צריך לחלל שבת. ובמיוחד שהרפואה מאת ה', והרופא הוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - בחירת בית חולים ורופא לנסוע אליו, להאריך בנסיעה לבית חולים רחוק ולהוסיף מלווה | כתיבת תגובה

ג – אם ההפרש אינו גדול אפשר להאריך מעט בנסיעה כרצון החולה

כתבתי בהערה 7 שאם ההפרש בנסיעה אינו גדול, גם כאשר אין יתרון אמיתי לבית החולים המרוחק, אם לטענת החולה יטפלו בו שם יותר טוב, מותר להאריך מעט את הנסיעה לשם. והטעם לכך, משום שבמקרה זה גם לפי ההוראה הרפואית המקובלת, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - בחירת בית חולים ורופא לנסוע אליו, להאריך בנסיעה לבית חולים רחוק ולהוסיף מלווה | כתיבת תגובה

ד – נסיעה לאשפוז ארוך

כתב לי הרב יואל קטן, שכאשר מסיעים חולה לאשפוז ארוך, יש משמעות רפואית להיותו של החולה במקום שהוא מכיר, ובמקום שמכירים אותו, ובמקום שיבואו יותר לבקר אותו, שכל הדברים הללו מועילים לרפואתו, וקשה להעביר חולה מאושפז לבית חולים אחר. לכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - בחירת בית חולים ורופא לנסוע אליו, להאריך בנסיעה לבית חולים רחוק ולהוסיף מלווה | כתיבת תגובה

ה – שיקולים רפואיים

כתבתי בהלכה שככלל הולכים אחר השיקול הרפואי המקובל, ולכן "כאשר צריכים לנסוע עם חולה מסוכן או יולדת לבית חולים, יש לנסוע לבית החולים הקרוב, כדי שלא להוסיף בחילולי שבת. ואף שיש בתי חולים שנחשבים טובים יותר, לגבי טיפולים שגרתיים כפציעות, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - בחירת בית חולים ורופא לנסוע אליו, להאריך בנסיעה לבית חולים רחוק ולהוסיף מלווה | כתיבת תגובה

א – ליווי יולדת וחולה

כדי להצטרף ליולדת או חולה מותר אף לעבור באיסורי תורה, כשם שהתירו להדליק נר ליולדת כדי ליישב את דעתה בדבר שקשור לטיפול הנצרך לפיקוח נפש (שו"ע של, א; מ"ב ג, ובאו"ה 'ומדליקין'). ק"ו כאשר ההוראה המקובלת כיום, שכאשר מצבו של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - נסיעה של מלווי חולים ויולדות לבית חולים, להאריך בנסיעה לבית חולים רחוק ולהוסיף מלווה | כתיבת תגובה

ב – תומכת לידה (דולה)

בארח"ש כ, צ, כתב "פעמים שמותר לקרוא בשבת לאשה המסייעת ליולדת בעת הלידה ומקילה את הלידה ואת הכאבים הכרוכים בה, ובכל מקרה יש לדון לגופו ולעשות שאלת חכם". ולענ"ד ברוב המקרים אין הצורך בתומכת לידה חשוב לחלל שבת עבורו, שכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - נסיעה של מלווי חולים ויולדות לבית חולים, להאריך בנסיעה לבית חולים רחוק ולהוסיף מלווה | כתיבת תגובה

א – תוספת נוסע כרוכה באיסור תורה של הבערה

גם כשרכב ממילא צריך לנסוע, כל נוסע שמצטרף גורם להגדיל את ההבערה, ויש בזה איסור תורה. ואמנם כתב בשש"כ מ, פג, והערה קפג, שנוסע אחד ברכב גדול אינו גורם לתוספת הבערה. (ועיין בנשמת אברהם רעח, ד, 47, שכתב שהרב נויבירט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - האם מותר לאמבולנס, לחולה ולמלווים לחזור למקומם, להאריך בנסיעה לבית חולים רחוק ולהוסיף מלווה | כתיבת תגובה