ארכיון הקטגוריה: מגבונים לחים

ב – האם יש איסור דש בסחיטת בגד

כפי שלמדנו בהרחבות לעיל יא, יז, ג, נחלקו הראשונים אם הסוחט בגד לצורך נוזלים היוצאים ממנו עובר באיסור תורה של דש. לדעת הרמב"ם (ט, יא), רמב"ן (שבת קיא, א) ורש"י (קמה, א 'פטור'), אין בזה איסור תורה, אבל כפי הנראה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - סבון נוזלי וקשה ושימוש במגבונים, מגבונים לחים | כתיבת תגובה

ג – האוסרים שימוש במגבונים לחים בשבת

יש שאסרו להשתמש במגבונים לחים, הואיל ותוך השימוש בהם נסחטת מהם לחות, וכיוון שרוצים בלחות הזו, הרי עוברים בכך על איסור דש. וכ"כ בארחות שבת יג, מו, והסביר את דבריו בהערה פא, שהואיל והמגבונים ספוגים בנוזלים רבים, אין זה דבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - סבון נוזלי וקשה ושימוש במגבונים, מגבונים לחים | כתיבת תגובה

ד – דעת המקילים

לעומת זאת בשו"ת הר צבי א, קצ, נטה להתיר לקנח בשבת בנייר רטוב, כי די לו במים שעל הנייר. ואף שתצמח תועלת מן המים שיצאו מהנייר, יש מקום לומר שאין לו בזה הכרח, וכיוון שאינו מתכוון לסחוט אין איסור. ועוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - סבון נוזלי וקשה ושימוש במגבונים, מגבונים לחים | כתיבת תגובה

ה – הלכה למעשה כדעת המקילים

ונראה להקל, מפני שאין מגמה לסחוט את המגבונים, כלומר להוציא מהם את הנוזלים, אלא רק להשתמש ברטיבות שעל גביהם לצורך הניקוי. וזו הסיבה שמשתמשים במגבונים במקום לשטוף במים, כדי שלא ישארו נוזלים על הגוף. ובתינוק, אם תשאר לחות על גופו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - סבון נוזלי וקשה ושימוש במגבונים, מגבונים לחים | כתיבת תגובה

ו – הרטבת נייר טואלט לצורך קינוח

ועל פי מה שנתבאר מותר להרטיב נייר טואלט כדי לקנח בו הלכלוך. ואיסור כיבוס ודאי אין בזה, שאין רוצים כלל בכיבוסו שהרי לבסוף הוא מתלכלך יותר, ומסתבר שאין דין כיבוס כלל בנייר. אבל החשש הוא משום דש, שרוצה אולי שהמים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - סבון נוזלי וקשה ושימוש במגבונים, מגבונים לחים | כתיבת תגובה