ארכיון הקטגוריה: פתיחת מקרר, תנור וחדר שיש בו מזגן

א – דעות האחרונים בפתיחת מקרר

המחמירים שלא לפתוח מקרר בעת שהמנוע שלו אינו פועל הם: שו"ת הר צבי או"ח א, קנא; חלקת יעקב ג, קעט; המסילה שנה ב חוברת א עמ' 9 לר"ח ביק; מנחת יצחק ב, טז; נועם ח"ג עמ' רז להר"י בארי; אז … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - פתיחת מקרר ותנור חשמלי וכניסה לחדר עם מזגן, פתיחת מקרר, תנור וחדר שיש בו מזגן | כתיבת תגובה

ב – סברות האחרונים בפתיחת מקרר

סוברים המחמירים שיש לחשוש שהפעלת המנוע על ידי פתיחת המקרר נחשבת כפעולה ישירה ולא גרמא. ואפשר להשיב, שדווקא כאשר הכוונה לגרום לדבר – אסור, אבל כאן זה שפותח את דלת המקרר אינו מתכוון להפעיל את המקרר, אלא להיפך מעדיף שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - פתיחת מקרר ותנור חשמלי וכניסה לחדר עם מזגן, פתיחת מקרר, תנור וחדר שיש בו מזגן | כתיבת תגובה

ג – יסוד ההיתר ושמותר לפתוח דלת חדר שעובד בו מזגן או רדיאטור

ומ"מ הסיבה העיקרית להיתר, שהפעלת המנוע בדרך של פסיק רישא דלא ניחא ליה בגרמא. ובזה מוסכם שמותר. הוי עובדה שרוב ככל הפוסקים שהחמירו שלא לפתוח מקרר כשאינו עובד, מתירים להיכנס לחדר שיש בו מזגן או רדיאטור (כ"כ מנחת יצחק ג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - פתיחת מקרר ותנור חשמלי וכניסה לחדר עם מזגן, פתיחת מקרר, תנור וחדר שיש בו מזגן | כתיבת תגובה

ד – פתיחת תנור

ואמנם לגבי תנור רבים יותר מחמירים, וכפי שכתבתי בהערה 8 שני טעמים לדבר: האחד, והוא העיקרי, שתא המקרר גדול והתנור קטן, ויותר פעמים עלולה פתיחת התנור לגרום להדלקה מיידית של גופי החימום, ובעיני האנשים נתפשת פתיחת התנור כגורמת באופן קרוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - פתיחת מקרר ותנור חשמלי וכניסה לחדר עם מזגן, פתיחת מקרר, תנור וחדר שיש בו מזגן | כתיבת תגובה