ארכיון הקטגוריה: צורת מדידת תחום שבת והאם אפשר למדוד עפ"י מפה

א – שעיקר מדידת תחומין בקו אווירי

במשנה עירובין (נז, ב) מבארים חכמים את דרך המדידה: "אין מודדין אלא בחבל של נ' אמה לא פחות ולא יותר. ולא ימדוד אלא כנגד לבו. היה מודד והגיע לגיא או לגדר – מבליעו וחוזר למדתו. הגיע להר – מבליעו וחוזר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - צורת המדידה בזמן חז"ל וכיום, צורת מדידת תחום שבת והאם אפשר למדוד עפ"י מפה | כתיבת תגובה

ב – המדידה בחבל פשתן של חמישים אמה

אמרו חכמים: "אין מודדין אלא בחבל של נ' אמה לא פחות ולא יותר". ומדוע חמישים אמה? מפני שאם החבל ארוך יותר אינו נמתח כראוי מפני כובדו, ונמצא התחום מתקצר; ואם הוא קצר יותר, הריהו נמתח מאד ונמצא התחום מתארך. ובגמרא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - צורת המדידה בזמן חז"ל וכיום, צורת מדידת תחום שבת והאם אפשר למדוד עפ"י מפה | כתיבת תגובה

ג – מדידת שטחים משופעים

המדידה בחבל של חמישים אמה היא נוחה ומדויקת, ולכן, גם כאשר מגיעים המודדים להר או גיא, ינסו להמשיך למדוד בחבל של חמישים אמה על ידי הבלעת הגיא בחבל של חמישים אמה שנמתח משני צידיו. ואם צריך להבליע הר, יזקפו משני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - צורת המדידה בזמן חז"ל וכיום, צורת מדידת תחום שבת והאם אפשר למדוד עפ"י מפה | כתיבת תגובה

ד – קידור בשטחים שלא ניתנים למדידה בחבל של חמישים אמה

אם אינם יכולים להבליע את ההר או הגיא בחבל של חמישים אמה, מפני שיש בו יותר מחמישים אמה, ואין יכולים להבליעו לכל אורך תחום העיר, יש למדוד את ההר בקידור. הקידור פירושו נקיבת ההר (רש"י) או חיתוכו (רמב"ם), וכפי שכתב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - צורת המדידה בזמן חז"ל וכיום, צורת מדידת תחום שבת והאם אפשר למדוד עפ"י מפה | כתיבת תגובה

ה – צוקים

מדרון תלול כל כך, שבכל גובהו אינו מגיע לרוחב של ד' אמות, אין מודדים אותו כלל, אלא מדלגים עליו, וממשיכים למדוד אחריו. ונראה שהסיבה לדילוג על מדרון כזה, היא כדי שלא לשבור את רצף המדידה בחבל של חמישים אמה, שהיא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - צורת המדידה בזמן חז"ל וכיום, צורת מדידת תחום שבת והאם אפשר למדוד עפ"י מפה | כתיבת תגובה

ו – מדידה בעזרת מפה או לוויינים

מכל ההלכות שלמדנו לגבי המדידה, נראה שהיום, שישנם אמצעים מודרניים למדידה מדויקת וקלה, יש למדוד בעזרתם, שכן ראינו שזו המגמה במדידת חבל פשתן של חמישים אמה, וזוהי גם מגמת הקידור וההבלעה. ניתן לחזק את ההסתמכות על מדידה במפה גם מהפרישה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - צורת המדידה בזמן חז"ל וכיום, צורת מדידת תחום שבת והאם אפשר למדוד עפ"י מפה | כתיבת תגובה

ז – הקושיה מדעת ריא"ז

אמנם, מדברי ריא"ז משמע שלא תמיד שואפים לקו אווירי, שכתב בפרק ה' הלכה יא: "מדד רוח אחת בשני ראשין, ובראש האחד הרבה מדתו ובראש השני שכנגדו קצר במדתו, וכשמותח החוט מזה לזה הרי הראש המרובה יוצא לחוץ וראש הקצר נכנס … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - צורת המדידה בזמן חז"ל וכיום, צורת מדידת תחום שבת והאם אפשר למדוד עפ"י מפה | כתיבת תגובה

ח – גיא שעומקו אלפיים אמה

גיא שעומקו אלפיים אמה, לא התירו להבליעו, אלא יש למדוד את מדרונו, ובכך מתקצר התחום (רא"ש, וכ"כ שו"ע שצט, ה). ואמנם יש אומרים שגם במקרה זה מקדרים (רש"י, רשב"א, ר' יהונתן, והביא הגר"א את דעתם). אולם דעת רוה"פ שמודדים את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - צורת המדידה בזמן חז"ל וכיום, צורת מדידת תחום שבת והאם אפשר למדוד עפ"י מפה | כתיבת תגובה

ט – החולקים וסיכום

כתב בתיקון עירובין (ו הערה ב) שאם מודדים במפה יש להפחית 9.1%, שזהו ההפרש הגדול ביותר העשוי להיות בין קו אווירי לבין הקו בשטח (לפי שחישב מתלקט עשרה מתוך ארבע כגבול האחרון שאין מקדרין). ובתחום שבת ומדידתו (י, א-ב) כתב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - צורת המדידה בזמן חז"ל וכיום, צורת מדידת תחום שבת והאם אפשר למדוד עפ"י מפה | כתיבת תגובה