ארכיון הקטגוריה: סוגיה ג – שמחת החג לנשים

א – מצוות שמחה לנשים

ר"ה ו, ב: "בעי רבי זירא: אשה מה היא בבל תאחר? מי אמרינן הא לא מיחייבא בראיה, או דלמא: הא איתה בשמחה? אמר ליה אביי: ותיפוק ליה דהא איתה בשמחה. – ומי אמר אביי הכי? והאמר אביי: אשה בעלה משמחה! … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - מצוות השמחה לנשים, סוגיה ג - שמחת החג לנשים | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – דיון נוסף בדברי הרמב"ם והראב"ד

כתב הרמב"ם חגיגה א, א: "והשמחה האמורה ברגלים היא שיקריב שלמים יתר על שלמי חגיגה, ואלו הם הנקראים שלמי שמחת חגיגה, שנאמר (דברים כז, ז): וְזָבַחְתָּ שְׁלָמִים וְאָכַלְתָּ שָּׁם וְשָׂמַחְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלוֹהֶיךָ, ונשים חייבות במצוה זו", השגת הראב"ד: "ונשים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - מצוות השמחה לנשים, סוגיה ג - שמחת החג לנשים | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – הלכה למעשה בשתיית יין ואכילת בשר לנשים

מתוס' ר"ה ו, ב, 'אשה', עולה שגם נשים מקיימות מצוות שמחה ביין: "אפילו בזמן שבהמ"ק קיים היכא דלא אפשר משמחה בכסות נקיה ויין ישן, כגון היכא דחל יום טוב ראשון של חג להיות בשבת דבעינן זביחה בשעת שמחה". הרי שבדרך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - מצוות השמחה לנשים, סוגיה ג - שמחת החג לנשים | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – האם יכול הבעל לצאת בקניית כלי נאה

כתב בחוט שני כב, ב, עמ' קסא, שנראה שיוצא גם אם קונה לאשה כלי בית או כלי אכילה נאים לכבוד יום טוב, ובתנאי שהיא שמחה בהם. ע"כ. ובשבט הלוי ח, קכד, כתב שאולי יוצא בפרחים, ואולי גם בריקוד וטיול, אבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - מצוות השמחה לנשים, סוגיה ג - שמחת החג לנשים | עם התגים | כתיבת תגובה