ארכיון הקטגוריה: סוגיה ד – דין ברכה אחרונה על מאכלים שאכל לפני

ב – ברכה אחרונה על מאכלים ומשקים שאכל ושתה לפני הסעודה

הרחבת ההערה: א) אם אכל לפני הסעודה מאכלים שנפטרים בברכת 'המוציא', כיוון שהחליט לאוכלם לפני הסעודה, הרי שאין להם שום קשר לסעודה, וממילא חייב לברך עליהם ברכה אחרונה. ואם שכח ולא בירך עד שסיים סעודתו ובירך ברהמ"ז, יש אומרים שגם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - מאכלים שנאכלים לפני הסעודה, סוגיה ד - דין ברכה אחרונה על מאכלים שאכל לפני, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ג – התועלת שבטיול קצרצר

כאן המקום לבאר את התועלת שבטיול קצרצר במקרה שיש ספק אם צריך לברך ברכה אחרונה על מה שאכל לפני כן. שאם מדובר במאכל שאין צריך לברך עליו ברכה אחרונה במקומו (עיין בפרק זה הערה 13 ובהרחבות), הרי שהיציאה מהמקום יוצרת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - מאכלים שנאכלים לפני הסעודה, סוגיה ד - דין ברכה אחרונה על מאכלים שאכל לפני, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה