ארכיון הקטגוריה: סוגיה ו – משקלה של הכוונה בברכה אחרונה, ופרטי דינים אימתי כשלא התכוון לפטור מין מסוים פטר אותו כי בפועל הודה עליו

ב – משקלה של הכוונה בברכה אחרונה, התכוון להוציא מאכל מסוים בלבד האם פטר בעל כורחו מאכלים אחרים

נחלקו האחרונים בדין מי שכיוון לפטור מאכל אחד, האם פטר גם את המאכל השני שלא התכוון לפוטרו. ותחילה נברר את הדין כאשר התכוון להוציא בברכתו מאכל מסוים בלבד ולא מאכלים נוספים. לדעת הפמ"ג (פתיחה להלכות ברכות סע' י ד"ה 'מריש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מדיני ברכה 'מעין שלוש', סוגיה ו - משקלה של הכוונה בברכה אחרונה, ופרטי דינים אימתי כשלא התכוון לפטור מין מסוים פטר אותו כי בפועל הודה עליו | כתיבת תגובה

ג – הלכה למעשה – ספק ברכות להקל

מצד הסברה היה נראה יותר שהמכוון לפטור מאכל אחד בלבד, לא פטר מאכלים אחרים, שכן כוונתו היא העיקר. ולכן האוכל כמה מאכלים שברכתם האחרונה שווה, ושכח לגמרי שאכל מאכל מסוים, אם אח"כ יזכר שאכל גם מאכל זה, מצד הסברה היה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מדיני ברכה 'מעין שלוש', סוגיה ו - משקלה של הכוונה בברכה אחרונה, ופרטי דינים אימתי כשלא התכוון לפטור מין מסוים פטר אותו כי בפועל הודה עליו | כתיבת תגובה

ד – בירך סתם על מין אחד פטר מין אחר שלא חשב עליו

כתב מהר"ם בן חביב בשו"ת קול גדול, ח, שהאוכל פירות שאינן מין שבעה ושתה מים, ובירך על המים 'בורא נפשות' מבלי לזכור שהוא צריך לברך גם על הפירות, פטר את הפירות בברכתו, דכיוון שבירך פטר כל מה שאכל, ואין צריך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מדיני ברכה 'מעין שלוש', סוגיה ו - משקלה של הכוונה בברכה אחרונה, ופרטי דינים אימתי כשלא התכוון לפטור מין מסוים פטר אותו כי בפועל הודה עליו | כתיבת תגובה

ה – הזכיר במעין שלוש את היין ולא את הפירות – פטר בדיעבד ענבים

כתבתי בהערה 3: "הזכיר 'על הגפן' פוטר בדיעבד גם ענבים, אבל לא מזונות ופירות (שו"ע רח, טו)". ואמנם הגר"ז בסדבה"נ א, טו, כתב, שרק אם התכוון בפירוש לפטור גם את המין השני, פטרו. למשל, אכל ענבים ושתה יין, וב'מעין שלוש' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מדיני ברכה 'מעין שלוש', סוגיה ו - משקלה של הכוונה בברכה אחרונה, ופרטי דינים אימתי כשלא התכוון לפטור מין מסוים פטר אותו כי בפועל הודה עליו | כתיבת תגובה

ו – טעה ובירך 'מעין שלוש' על פירות העץ – יצא

כתב במ"ב רז, א, שאם טעה ובירך על פירות עץ רגילים "על העץ" במקום "בורא נפשות" – יצא.

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מדיני ברכה 'מעין שלוש', סוגיה ו - משקלה של הכוונה בברכה אחרונה, ופרטי דינים אימתי כשלא התכוון לפטור מין מסוים פטר אותו כי בפועל הודה עליו | כתיבת תגובה

ז – טעה ובירך 'מעין שלוש' על פירות האדמה

יש אומרים שברכת 'מעין שלוש' על פירות פוטרת גם פירות אדמה, וכ"כ בח"א נ, ט. ועיין ברכ"ה ח"ג ט, 67-70, שסיכם את הדעות: לרשב"ץ הוא מפני ש"על הפירות" כולל כל הפירות, ולרבנו פרץ (הגהות סמ"ק קנא, כא) ודעימיה, מפני ש"תנובת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מדיני ברכה 'מעין שלוש', סוגיה ו - משקלה של הכוונה בברכה אחרונה, ופרטי דינים אימתי כשלא התכוון לפטור מין מסוים פטר אותו כי בפועל הודה עליו | כתיבת תגובה

ח – בירך 'מעין שלוש' על פירות שבעת מינים האם פטר גם פירות אדמה בלא שכיוון לכך

אחר שלמדנו שבדיעבד אם בירך 'מעין שלוש' על פירות אדמה, לא יחזור לברך עליהם 'בורא נפשות'. לכאורה עפ"י הפמ"ג ודעימיה, גם בלא כוונה הוא פוטר את פירות אדמה. ולכן מי שאוכל פירות שבעת המינים ופירות אדמה, צריך לברך קודם 'בורא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מדיני ברכה 'מעין שלוש', סוגיה ו - משקלה של הכוונה בברכה אחרונה, ופרטי דינים אימתי כשלא התכוון לפטור מין מסוים פטר אותו כי בפועל הודה עליו | כתיבת תגובה

ט – הזכיר 'על המחיה' ולא 'על הפירות' – לא פטר פירות שבעת המינים

כתבתי בהערה 3: "הזכיר בחתימה 'על המחיה', פוטר בדיעבד גם יין ותמרים (שגם הם נחשבים כמזינים וקצת סועדים), ולא פירות אחרים (ברכ"י רח, ז ויד), לפיכך אם אכל למשל גם ענבים, צריך לחזור ולברך עבורם". אמנם ביבי"א ח"ה יז, ח, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מדיני ברכה 'מעין שלוש', סוגיה ו - משקלה של הכוונה בברכה אחרונה, ופרטי דינים אימתי כשלא התכוון לפטור מין מסוים פטר אותו כי בפועל הודה עליו | כתיבת תגובה