ארכיון הקטגוריה: סוגיה ט – דין צירוף חצאי שיעורים ממינים שונים לברכה אחרונה

ה – הערה 14 – דין צירוף חצאי שיעורים לעניין ברכה אחרונה

כתבתי בהערה: אכל חצי זית שברכתו 'מעין שלוש' וחצי זית שברכתו 'בורא נפשות', לדעת רוה"פ מברך את הברכה הבסיסית יותר, שהיא 'בורא נפשות' (כנה"ג, מ"א, מ"ב רי, א, בא"ח מסעי ה). ויש אומרים שאין מצרפים את השיעורים, ואינו מברך (כהונת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל, סוגיה ט - דין צירוף חצאי שיעורים ממינים שונים לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ו – הסוברים שמצרפים חצי זית משבעת מינים לחצי זית ממאכל אחר

כתב בעל כנה"ג סימן רי, שאם אכל חצי זית מפירות שבעת המינים וחצי זית ממאכל אחר, מברך 'בורא נפשות'. והזכיר ארבעה טעמים לכך: א) דעת ר"י שהאוכל פחות מכזית של פירות שבעה – מברך 'בורא נפשות'. ב) דעת ר"י (תוס' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל, סוגיה ט - דין צירוף חצאי שיעורים ממינים שונים לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ז – הסוברים שאין לצרף, שמחמת הספק יש להורות כמותם

ואף שדעת רוב הפוסקים לצרף חצי שיעור של שבעת המינים וחצי שיעור של מאכל אחר לחיוב ברכת 'בורא נפשות'. מכל מקום, הואיל ולא מעט פוסקים סוברים שאין הם מצטרפים, נראה שיש לחשוש לספק ברכות. ונזכיר את הסוברים שאינם מצטרפים: שו"ת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל, סוגיה ט - דין צירוף חצאי שיעורים ממינים שונים לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ח – על מאכל אחד המורכב משני הסוגים מברך ברכה אחרונה

אמנם נראה שכאשר מדובר במאכל אחד, נקבל את דעת כנה"ג, מ"א ורוה"פ, שכל שאכל כזית, יברך 'בורא נפשות'. כלומר, כאשר החלק המורכב משבעת המינים והחלק המורכב משאר מאכלים דבוקים או מקושרים זה בזה עד שהם נחשבים מאכל אחד, וביחד הם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל, סוגיה ט - דין צירוף חצאי שיעורים ממינים שונים לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ט – כאשר שני המינים מעורבבים לגמרי הולכים אחר הרוב

ואם מדובר במאכל ששני המינים בלולים זה בזה, כדוגמת פשטידה,  הולכים אחר הרוב. שהואיל והם מעורבבים ביחד לגמרי הרי זה מאכל אחד ממש, שמעמדו נקבע על פי הרוב, שהמיעוט שבו בטל לגמרי לרוב. ולכן אם הרוב היה מדגן, גם אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל, סוגיה ט - דין צירוף חצאי שיעורים ממינים שונים לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

י – בתערובת גמורה כאשר הדגן מיעוט יברך 'בורא נפשות'

ונחזור לפשטידה ושאר תבשילים. אם הדגן הוא מיעוט, יברך 'בורא נפשות'. ואמנם בזה אפשר לטעון שמחמת הספק אין לברך כלל, הואיל ומצד אחד יש סוברים שברכת מה שאכל 'על המחיה', שכל שמברכים עליו בתחילה 'מזונות' (כי הדגן נתן בו טעם), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל, סוגיה ט - דין צירוף חצאי שיעורים ממינים שונים לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

יא – בספק בין 'מעין שלוש' ל'בורא נפשות' – לא יברך

אבל אם יש ספק שקול מה העיקר, כגון בפשטידה שיש בה פירות שבעה ועוד מאכלים, וכמותם שווה, מחמת הספק לא יברך כלל. ואף שלכנה"ג ודעימיה ברכת 'בורא נפשות' פוטרת את החייבים בברכת 'על המחיה'. מ"מ למעשה אנו פוסקים שאין 'בורא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל, סוגיה ט - דין צירוף חצאי שיעורים ממינים שונים לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

יב – ספק נוסף בדין שני סוגי מאכלים שמרכיבים מאכל אחד

כבר למדנו שלדעת רוה"פ אם אכל חצי שיעור משבעת המינים וחצי שיעור משאר מאכלים, מברך 'בורא נפשות'. ואמנם למעשה חששנו לדעת מיעוט הפוסקים, שלא יברך (כל זמן שהם שני מאכלים). בכל אופן, לפי שיטת רוה"פ הסתפק בשעה"צ רח, ע; רי, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל, סוגיה ט - דין צירוף חצאי שיעורים ממינים שונים לברכה אחרונה | כתיבת תגובה