ארכיון הקטגוריה: סוגיה יב – ריבוי בשיעורים ביום טוב, ובמלאכת הוצאה

ב – היתר ריבוי בשיעורים ביו"ט

ביצה יז, א: "תנו רבנן: אין אופין מיום טוב לחבירו. באמת אמרו: ממלאה אשה כל הקדרה בשר אף על פי שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת, ממלא נחתום חבית של מים אף על פי שאינו צריך אלא לקיתון אחד, אבל לאפות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - היתר המלאכות הוא רק עבור יום טוב, סוגיה יב - ריבוי בשיעורים ביום טוב, ובמלאכת הוצאה | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – מילוי הקדירה על ידי ריבוי פעולות

למדנו בברייתא שממלאה אשה קדירה בשר או מים ומניחה על האש ביום טוב. בפשטות, מלאכה לצורך חול אסורה, אבל ריבוי פעולות שאין בהן מלאכה מותר. וכ"כ במאירי במפורש: "ממלאה אשה קדרה בשר לצורך יום טוב, ואף על פי שאינה צריכה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - היתר המלאכות הוא רק עבור יום טוב, סוגיה יב - ריבוי בשיעורים ביום טוב, ובמלאכת הוצאה | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – ריבוי בשיעורים בהוצאת דבר שאין בו צורך ביו"ט

באג"מ (או"ח ב, קג) התיר להוציא ביום טוב קופסת סיגריות שלימה למרות שהוא מתכוון לעשן רק חלק מהסיגריות, משום שריבוי בשיעורים מותר ביום טוב, כפי שלמדנו בביצה יז, ב, ממלאה אשה כל הקדירה בשר אע"פ שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - לאיזה צורה מותר לטלטל ביום טוב, סוגיה יב - ריבוי בשיעורים ביום טוב, ובמלאכת הוצאה | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – ממחטות אף בשני כיסים או בכיס אחד

כתב שש"כ יט, הערה ז, שאם יש לו עוד ממחטות אף בכיס אחד מותר להוציאם מדין ריבוי בשיעורים, וכ"כ פס"ת תקיח, ו. וכ"כ שמירת יו"ט כהלכתו יד, הערה לד, בשם הרב אלישיב. וצ"ע למה בכיס אחר אסור, שהרי עדיין פעולת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - לאיזה צורה מותר לטלטל ביום טוב, סוגיה יב - ריבוי בשיעורים ביום טוב, ובמלאכת הוצאה | עם התגים | כתיבת תגובה