ארכיון הקטגוריה: סוגיה יח – גרמא וחשמל יום טוב

א – גרם כיבוי נר

למרות שכתב בשו"ע שלד, כב, שגרם כיבוי מותר, בסימן תקיד, ג, אסר לתחוב נר דולק לתוך חול, כדי שכאשר יגיע לקו החול יכבה. ופירש מ"א תקיד, ז, שההיתר הוא לגרום על ידי דבר חיצוני לכיבוי האש, אבל לגרום כיבוי בדבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - גרמא והדרך לכבות האש שבכירי הגז, סוגיה יח - גרמא וחשמל יום טוב | כתיבת תגובה

ב – דין גרמא ביום טוב

יש שהתירו גרמא לכתחילה בשבת (ט"ז תקיד, ו, גר"א שיד), ורבים התירו רק במקום הפסד או צורך מצווה או צורך גדול או צורך חולה (רבנו יואל, מרדכי, רמ"א שלד, כב, מ"א). וכן מקובל להורות. גם ביו"ט יש שהחמירו בגרמא כמו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - גרמא והדרך לכבות האש שבכירי הגז, סוגיה יח - גרמא וחשמל יום טוב | כתיבת תגובה

ג – סגירת הברז של מיכל הגז כדי לכבות את להבת הגז

בשו"ת נצר מטעי ט' התיר לסגור את הברז הראשי של הגז משום שכיבוי זה הוא גרמא, ומותר ביו"ט. לעומתו כתבו בציץ אליעזר ו, ח-ט, ויבי"א ג, ל, ושש"כ יג, יב, בשם הרב פרנק, לאסור. ועיקר טעמם שאין זה גרמא אלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - גרמא והדרך לכבות האש שבכירי הגז, סוגיה יח - גרמא וחשמל יום טוב | כתיבת תגובה

ד – חשמל ביום טוב

יש שרצו להתיר הדלקת נורה חשמלית ביו"ט משום שהאש כבר קיימת בחוטים ובסגירת המעגל אינו מוליד אש אלא מעבירה ממקום למקום. וכ"כ אבן יקרה (ח"ג קסח); ומצור דבש (אב"ד דמצרים סי' י); שו"ת פרחי כהונה (הודפס בקזאבלנקה א, סד); הרב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - גרמא והדרך לכבות האש שבכירי הגז, סוגיה יח - גרמא וחשמל יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה