ארכיון הקטגוריה: סוגיה כג – לימוד תורה בחול המועד

א – לימוד תורה

כתב החינוך שכג: "ואסרו לכל אדם שלא יכוון מלאכתו במועד, כלומר שיניח מלאכתו לדעת קודם המועד בעניין שיעשה אותה במועד מפני שהוא פנוי, כי לא לעסוק במלאכה הקבעו ימי חולו של מועד כי אם לשמוח לפני השם, רוצה לומר להתקבץ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - לימוד תורה, סוגיה כג - לימוד תורה בחול המועד | עם התגים , | כתיבת תגובה

ב – דברי הכלבו

כלבו (סוף סימן ס): "ואף על פי שאכילה ושתיה במועדות בכלל מצות עשה לא יהיה אדם אוכל ושותה כל היום אלא כך יעשה בבקר ישכים לבית הכנסת ויתפלל עם הצבור שמתפללין וקורין בתורה בענין היום וחוזרין לבתיהם ואוכלין, והולכין לבתי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - לימוד תורה, סוגיה כג - לימוד תורה בחול המועד | עם התגים , | כתיבת תגובה

ג – כל איסור ביטול מלאכה בשביל לימוד תורה

בנוסף לדברי הכלבו בזה, כ"כ מרדכי מו"ק סי' תתנג, הגהה בשם אגודה (מו"ק יג, ב), על דברי רבי ממל בירושלמי, "מכאן שטוב לעסוק בתורה בחול המועד". ובמהרי"ל (מנהגים, חול המועד א): "… וכן אמר מהר"י סג"ל נמי דאסרו מלאכה כדי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - לימוד תורה, סוגיה כג - לימוד תורה בחול המועד | עם התגים , | כתיבת תגובה

ד – דברי ספר סדר היום

עניין חול המועד: "הימים שבין א' של פסח ליום אחרון נקראין חול המועד, והטעם מפני שהן חול לגבי א' וז', אבל לגבי שאר ימים מועד איקרו, ולכן אין לאדם לעסוק בשום מלאכה לא גדולה ולא קטנה, ולא התירו כי אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - לימוד תורה, סוגיה כג - לימוד תורה בחול המועד | עם התגים , | כתיבת תגובה

ה – מקורות נוספים על לימוד תורה בחול המועד

ביצה כט, א: "מעשה באבא שאול בן בטנית שהיה ממלא מדותיו מערב יום טוב ונותנן ללקוחות ביום טוב. אבא שאול אומר: אף במועד עושה כן, מפני ברורי המדות… תנא: אף במועד עושה כן, מפני בטול בית המדרש". רש"י: "שהיה חכם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - לימוד תורה, סוגיה כג - לימוד תורה בחול המועד | עם התגים , | כתיבת תגובה

ו – נסיעה לירושלים ולהקביל פני הרב על חשבון חציו לבית המדרש

כתבתי שנראה שאפשר להקל לנסוע נסיעה ארוכה לירושלים או להקביל פני הרב, למרות שבעקבות זאת לא יספיק ללמוד חצי יום. משום שהעוסק במצווה פטור מהמצווה, ומדובר במצווה ששייכת במהותה לחג. וגם מצד התוכן, ההתקשרות למקום המקדש כמוה כברכה בתורה תחילה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - לימוד תורה, סוגיה כג - לימוד תורה בחול המועד | עם התגים , | כתיבת תגובה

ז – היחס לטיולים ובילויים במועד

על היחס לטיולים בחול המועד עיין בהרחבות לסוכות פרק ג, יד, א-ג. ועיין בשו"ת משנה הלכות יא, תלו, שנשאל אם מותר ללכת בחוה"מ לרכוב על סוסים לטיול. והשיב שאין איסור, והוסיף: "ומיהו לעצם השאלה ועוד שאלות כאלו לבי עלי דוי, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - לימוד תורה, סוגיה כג - לימוד תורה בחול המועד | עם התגים , | כתיבת תגובה