ארכיון הקטגוריה: סוגיה לא – איסור סחורה בחול המועד

א – סחורה – מקור האיסור וטעמו

מו"ק י, ב: "אמר רבא, פרקמטיא כל שהוא אסור". שו"ע תקלט, א: "כל סחורה אסורה, אפילו כל שהוא, בין לקנות בין למכור". כתבו הראשונים כמה טעמים לאיסור, ועניין כולם אחד, שהמסחר מבטל את צביונו של חול המועד: בתוס' ורא"ש כתבו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - מסחר וקניות, סוגיה לא - איסור סחורה בחול המועד | כתיבת תגובה

ב – ההיתר במזון ודין קנייה עבור הימים שלאחר החג

מזון מותר לקנות בלא הגבלה, וגם אם היה יכול לקנות הכל לפני החג, מותר לקנות במועד, מפני שלא רצו חכמים להגביל באיזה שהוא אופן את שמחת החג, וכשם שלא חייבו להכין את התבשילים שאינם מתקלקלים לפני החג, ואף לטחון את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - מסחר וקניות, סוגיה לא - איסור סחורה בחול המועד | כתיבת תגובה

ג – האם יש איסור לסחור בצנעה

בית יוסף תקלט, א: "בסוף פרק קמא דמועד קטן (י, ב) אמר רבה פרקמטיא כל שהוא אסורה, וכתב הרא"ש (סי' כג) פירוש לקנות סחורה או למכרה אפילו כל שהוא אסור משום טרחא. וכן כתב הרמב"ם (ז, כב). ומשמע דלא שנא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - מסחר וקניות, סוגיה לא - איסור סחורה בחול המועד | כתיבת תגובה

ד – לצורך המועד מותר ומהם תנאי ההיתר

לצורך המועד מותר לקנות, וכמו שאמרו במשנה מו"ק יג, א: "אין לוקחין בתים עבדים ובהמה אלא לצורך המועד, או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל". ושם יג, ב, במשנה: "מוכרי פירות, כסות וכלים – מוכרים בצנעה לצורך המועד".

פורסם בקטגוריה הלכה טז - מסחר וקניות, סוגיה לא - איסור סחורה בחול המועד | כתיבת תגובה

ה – ההיתר בתנאי שלא כיוון קנייתו למועד

אלא שאם אפשר לקנותם לפני המועד, צריך לקנותם אז. ואם היה יכול לקנות לפני החג ודחה את קנייתם למועד, הרי זה אסור, מפני שהוא מכוון מלאכתו למועד. וכ"כ במ"ב תקלט, ד, לעניין סחורה בדבר האבד, שההיתר רק כשלא כיוון לקבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - מסחר וקניות, סוגיה לא - איסור סחורה בחול המועד | כתיבת תגובה

ו – אין לקנות בחנות של יהודי שפתוחה באיסור

שני תנאים צריכים להתקיים כדי שפתיחת החנות תהיה בהיתר: א) שעיקר מכירותיו עבור אנשים שקונים לצורך המועד, ולא כיוונו קניותיהם למועד. ב) שהחנות פתוחה בצנעה (להלן יב, ז, ג). אבל כאשר החנות פתוחה באיסור, אסור לקנות אצלו כדי שלא לסייע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - מסחר וקניות, סוגיה לא - איסור סחורה בחול המועד | כתיבת תגובה

ז – אין לבלות בקניון גם כאשר כל מה שקונים לצורך המועד

היה אפשר לכאורה לומר, שכמו שמותר לטייל במועד, כך מותר לצאת במועד לסיבוב קניות בקניון, שכן אנשים רגילים כיום להתענג מעצם חוויית הקנייה, אלא שכיוון שהוא מועד, יקפידו לקנות דברים שיספיקו להשתמש בהם במועד, כגון בגדים, תכשיטים, נעליים, ספרים, כלי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - מסחר וקניות, סוגיה לא - איסור סחורה בחול המועד | כתיבת תגובה

ח – קניית מתנות שאין משתמשים בהם במועד

חידש בחוהמ"כ י, הערה קמז, שמותר לקנות דבר למתנה כדי לשולחה לחבירו משום שמחת יו"ט, כמבואר בשו"ע (תקטז, ג, מ"ב יג) שמותר לשלוח תפילין כדורון לחבירו ביו"ט דרך רשות הרבים. וכ"כ בפס"ת תקלט, ח. ויש לדחות דבריו, שכן ההיתר לטלטל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - מסחר וקניות, סוגיה לא - איסור סחורה בחול המועד | כתיבת תגובה

ט – איסור קניית בגד שאין בו הכרח

שאלה: האם מותר לאשה שחיפשה לעצמה בגד חדש לקראת החג, ולמרות שהשקיעה בזה מספר שעות לא מצאה בגד שמצא חן בעיניה, ללכת לקניון ולקנות לעצמה בגד שתלבש בחג? תשובה: דבר זה אסור משני צדדים. האחד, שאין זה נחשב צורך המועד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - מסחר וקניות, סוגיה לא - איסור סחורה בחול המועד | כתיבת תגובה