ארכיון הקטגוריה: סוגיה לד – מלאכה לצורך מצווה בחול המועד

א – חילוק בין מצווה עוברת לשאינה עוברת

שו"ע תקמה, ג: "כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו, וטווה על ירכו תכלת וציצית לבגדו… רמ"א: ואם כתבן כדי להניחן במועד, בכל עניין (גם לאחרים, מ"ב טז) שרי". מבואר שמלאכת מצווה לצורך המועד מותרת אף במעשה אומן. ולכאורה קשה משו"ת הרשב"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - לצורך מצווה עוברת הותרה מלאכת אומן, סוגיה לד - מלאכה לצורך מצווה בחול המועד | כתיבת תגובה

ב – השהיית ספר תורה שאינו מוגה

לכאורה תיקון ספר תורה הוא מצווה עוברת, שכן המשאירו במצב לא מתוקן, עובר באיסור "אל תשכן באהליך עולה", שאסור לאדם להשהות בביתו ספר שאינו מוגה (כתובות יט, ב). והרשב"א ד, שכו, מוכיח מהאיסור לתקן ס"ת, שלא כל צורך מצווה התירו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - לצורך מצווה עוברת הותרה מלאכת אומן, סוגיה לד - מלאכה לצורך מצווה בחול המועד | כתיבת תגובה

ג – תיקון ס"ת כאשר יש ספר תורה נוסף בחדר תפילה סמוך

אם בתוך מבנה בית הכנסת יש כמה חדרי תפילה, אסור לתקן את ספר התורה במלאכת אומן, מפני שאפשר להביא במקומו ספר תורה מחדר אחר. ורק אם באותו הזמן מתקיימים שני מניינים, כך שהציבור יצטרך להמתין עד שבמניין הסמוך יגמרו לקרוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - לצורך מצווה עוברת הותרה מלאכת אומן, סוגיה לד - מלאכה לצורך מצווה בחול המועד | כתיבת תגובה

ד – האם מותר לבנות סוכה ושאר מצוות במלאכת אומן

מותר לאדם לבנות סוכה בחוה"מ, בין אם בונה אותה מתחילה ועד סוף (שו"ע תרלז, א, ובאו"ה 'עושה'), בין אם הסוכה קטנה והוא רוצה להרחיבה לצורך אורחים שאין להם סוכה או אף לצורך סעודת ברית מילה (באו"ה תרמ, ו, 'וסעודת'). מותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - לצורך מצווה עוברת הותרה מלאכת אומן, סוגיה לד - מלאכה לצורך מצווה בחול המועד | כתיבת תגובה

ה – הכנסת פרשיות לבתי תפילין ותפירתם

הכנסת פרשיות לבתי התפילין ותפירתם נחשבת מלאכת הדיוט, ומותרת לצורך אחרים שלאחר החג (רמ"א תקמה, ג, מחצית השקל י, ערוה"ש ט עיין שמה"כ י, 41). אמנם נלענ"ד שכיום היא נחשבת מלאכת אומן, ורק לצורך עצמו מותר. והדוגמא למלאכת הדיוט היא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - לצורך מצווה עוברת הותרה מלאכת אומן, סוגיה לד - מלאכה לצורך מצווה בחול המועד | כתיבת תגובה

א – דין בניית בית כנסת ותיקון ספסלים

כתב מ"ב תקמד, ו, על פי הרשב"א ד, שכו: "ואפילו אין להם מקום אחר להתפלל בעשרה גם כן אסור, שזה אין צורך לגוף האדם". ודבריו קשים, שהרשב"א כתב במפורש שאסור לבנות בית כנסת מפני שהם יכולים להתפלל במקום אחר. ואולי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - בית כנסת ובית ספר ומעקה, סוגיה לד - מלאכה לצורך מצווה בחול המועד | כתיבת תגובה

ב – מעקה

מותר לבנות מעקה במקום שחייב במעקה מהתורה, ואף שאפשר לסגור את המקום ולהינצל מהסכנה, כיוון שיש בזה מצווה, מותר לבנות את המעקה במעשה הדיוט. והריטב"א, מאירי ותוס' הרא"ש בשם הראב"ד מו"ק יא, א, התירו אף במעשה אומן. אבל בבאו"ה תקמ, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - בית כנסת ובית ספר ומעקה, סוגיה לד - מלאכה לצורך מצווה בחול המועד | כתיבת תגובה