ארכיון הקטגוריה: סוגיה לה – דין 'תמימות' ותוספת יום טוב בשבועות

ד – קידוש ואכילה לפני צאת הכוכבים

כתב של"ה (מס' שבועות נר מצווה א): "וקבלתי ממורי הגאון מהר"ש ז"ל מלובלין, שקיבל איש מפי איש מפי הגאון רבינו יעקב פולק ז"ל, שלא לעשות קידוש ולאכול בליל ראשון של חג שבועות עד צאת הכוכבים. והטעם, מפני שבספירה כתיב (ויקרא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - תהליך ההכנה וההיטהרות בספירת העומר, סוגיה לה - דין 'תמימות' ותוספת יום טוב בשבועות | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – תפילת ערבית לפני צאת הכוכבים

ויש סוברים שגם להתפלל חייבים לאחר צאת הכוכבים משום תמימות, שכן גם התפילה עצמה שייכת לחג השבועות ואומרים בה "מקדש ישראל והזמנים". ונהגו ישראל לקבל את החג לכל המאוחר בעת אמירת 'ברכו'. כ"כ הט"ז בהקדמה לסי' תצד: "מאחרין להתחיל ערבית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - תהליך ההכנה וההיטהרות בספירת העומר, סוגיה לה - דין 'תמימות' ותוספת יום טוב בשבועות | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – הסוברים שמותר לקדש לפני צאת הכוכבים

יש שכתבו שאפשר לקדש ולאכול לפני צאת הכוכבים, כ"כ יוסף אומץ (יוזפא) תת"נ: "אכן באמת לא ראיתי רבנן קשישי בעלי מעשה אשר בארצנו ארץ אשכנז דעבדי הכי, ובפרט אותם המדקדקים העומדים בבית ה' בלילות שעומדים כל הלילה על עמדם ללמוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - תהליך ההכנה וההיטהרות בספירת העומר, סוגיה לה - דין 'תמימות' ותוספת יום טוב בשבועות | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – תוספת יום טוב בשבועות

לכאורה קשה על דעת הט"ז ודעימיה, שאם אפילו להתפלל ערבית אסור לפני צאת הכוכבים, איך מקיימים מצוות תוספת יום טוב בחג השבועות? חידש הנצי"ב (העמק דבר ויקרא כג, כא; שו"ת משיב דבר א, יח), שאין מצווה להוסיף מהחול על הקודש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - תהליך ההכנה וההיטהרות בספירת העומר, סוגיה לה - דין 'תמימות' ותוספת יום טוב בשבועות | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – הדלקת נרות לפני צאת הכוכבים

כתב הרב טיקונצ'סקי (לוח א"י תרפו) שאין להדליק נרות בערב שבועות מבעוד יום, "כי אחרי שנהגו לברך 'זמן' בהדלקה הרי זה כקידוש היום ואין כאן תמימות". וכיוון שלא מצינו באחרונים עוד שהחמירו בזה, אין לחלק בין חג השבועות לשאר החגים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - תהליך ההכנה וההיטהרות בספירת העומר, סוגיה לה - דין 'תמימות' ותוספת יום טוב בשבועות | עם התגים | כתיבת תגובה