ארכיון הקטגוריה: סוגיה לז – השם 'עצרת' ומשמעויותיו

א – עצרת – השם שקראו חכמים לחג השבועות

בתורה מצינו ששביעי של פסח ושמיני עצרת נקראים 'עצרת' ולא שבועות, אבל חכמים קראו לשבועות 'עצרת'. פסיקתא זוטרתא (לקח טוב פינחס דף קלו עמוד ב): "אמר רבי טוביהו ברבי אליעזר ז"ל: חזרתי על כל ענייני המועדות ולא מצאתי חג שבועות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - עצרת, סוגיה לז - השם 'עצרת' ומשמעויותיו | כתיבת תגובה

ב – בין שבועות לשמיני עצרת

פסיקתא דרב כהנא (פיסקא כח, ביום השמיני עצרת): "א"ר יהושע בן לוי: ראויה היתה עצרת של חג להיות רחוקה חמשים יום (כמו חג השבועות). מושלו משל למה הדבר דומה, למלך שהיו לו בנות נשואות במקום קרוב ובנות נשואות במקום רחוק, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - עצרת, סוגיה לז - השם 'עצרת' ומשמעויותיו | כתיבת תגובה

ג – ספירת העומר כימי חול המועד

רמב"ן (אמור כג, לו): "… וצוה בחג המצות שבעה ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם, כי כולם קדושים ובתוכם ה', ומנה ממנו תשעה וארבעים יום שבעה שבועות כימי עולם, וקדש יום שמיני כשמיני של חג, והימים הספורים בינתיים כחולו של מועד בין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - עצרת, סוגיה לז - השם 'עצרת' ומשמעויותיו | כתיבת תגובה

ד – ביאור לשון עצרת

בפשטות עצרת לשון 'עצרת עם', התאספות חגיגית, והיא היתה נעשית בתום רצף של ימי חגים, ביום השביעי של חג הפסח, ובשמיני עצרת. וכן תרגם אונקלוס (ויקרא כג, לו), עצרת – 'כְּנִישִׁין', לשון אסיפה. לשון לעצור. רש"י (במדבר כט, לה): "עצרת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - עצרת, סוגיה לז - השם 'עצרת' ומשמעויותיו | כתיבת תגובה

ה – עצרת על שם קליטה

נקרא חג השבועות על שם שמיני עצרת, שבחג השבועות עוצרים את מהלך החג הארוך וקולטים את כל השפע שנשפע מתחילת חג הפסח. פרי צדיק לחג השבועות ד: "בתורה הקדושה נזכר שם החג הזה בשם חג השבועות… והנה בדברי חז"ל נקרא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - עצרת, סוגיה לז - השם 'עצרת' ומשמעויותיו | כתיבת תגובה

ו – יום הקהל הוא בעצם עצרת

כיוון שעיקר משמעות 'עצרת' התאספות והתכנסות, הרי שמעמד הר סיני הוא ה'עצרת' הגדולה שהיתה אי פעם. וכן בתורה נקרא יום מעמד הר סיני 'יום הקהל', היינו יום התאספות הקהל. שנאמר דברים ט, י: "וַיִּתֵּן ה' אֵלַי אֶת שְׁנֵי לוּחֹת הָאֲבָנִים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - עצרת, סוגיה לז - השם 'עצרת' ומשמעויותיו | כתיבת תגובה

ז – עצרת לשון התאספות באחדות לקבלת התורה

שמות יט, ב: "וַיִּסְעוּ מֵרְפִידִים וַיָּבֹאוּ מִדְבַּר סִינַי וַיַּחֲנוּ בַּמִּדְבָּר וַיִּחַן שָׁם יִשְׂרָאֵל נֶגֶד הָהָר". מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יט פסוק ב: "וַיִּחַן שָׁם יִשְׂרָאֵל נֶגֶד הָהָר, להלן ויסעו בני ישראל ויחנו בני ישראל, נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - עצרת, סוגיה לז - השם 'עצרת' ומשמעויותיו | כתיבת תגובה

ח – מדוע דווקא חג השבועות נקרא עצרת

ובספר קדושת לוי פרשת במדבר לשבועות: "מה שמקשים למה כל הימים טובים לא נקראים עצרת רק שבועות. על פי הפשט לא קשה מידי, ד'עצרת' הוא לשון עצור ממלאכה (עי' חגיגה יח, א), ובימי הפסח וסוכות יש ימי חול המועד דמותרים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - עצרת, סוגיה לז - השם 'עצרת' ומשמעויותיו | כתיבת תגובה

ט – עצרת הוא פירוש למשמעות חג השבועות

מבחינה רוחנית חג השבועות מכנס את כל המעלות שזכו בספירת העומר, נמצא שהשבועות הוא הכינוס, ואולי לכן לא נצרכה התורה לומר שחג השבועות הוא עצרת, כי זו משמעות 'שבועות'.

פורסם בקטגוריה הלכה ו - עצרת, סוגיה לז - השם 'עצרת' ומשמעויותיו | כתיבת תגובה

י – עצרת דומה לשמיני עצרת בהבלטת סגולת ישראל

שפת אמת (במדבר לחג השבועות תר"ס): "הטעם שנקרא במשנה עצרת… נראה על פי מה שאמרו חז"ל שהחזיר הקדוש ברוך הוא התורה לכל האומות עד שבא אל בני ישראל… וכמו שנעשה זה הסדר אחר ר"ה שהוא הנהגה חדשה על כל השנה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - עצרת, סוגיה לז - השם 'עצרת' ומשמעויותיו | כתיבת תגובה