ארכיון הקטגוריה: סוגיה לח – לימוד תורה בליל חג השבועות

א – ארבעה טעמים על דרך פרד"ס ללימוד בליל חג השבועות

כתב מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל (מאמר מרדכי למועדים עמ' 173) שיש ארבעה טעמים למנהג על דרך פרד"ס. "על פי הפשט לימוד הלילה הוא כיוון שישראל שבאותו הדור ישנו בלילה שקודם מתן תורה והיה צריך משה להעירם ולזרזם לקראת מתן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - לימוד ליל שבועות, סוגיה לח - לימוד תורה בליל חג השבועות | כתיבת תגובה

ב – לימוד בשמחה

מלשון הזוהר (ח"א ח, א) שהזכרתי בהלכה יוצא שלימוד הלילה צריך להיות בשמחה, כפי שמתכוננים לחתונה. וז"ל המקור בארמית: "דכולהו דמתקנין תיקונאה בהאי לילה וחדאן בה, כלהו יהון רשימין וכתיבין בספרא דדכרניא וקב"ה מברך לון בשבעין ברכן". כ"כ בן איש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - לימוד ליל שבועות, סוגיה לח - לימוד תורה בליל חג השבועות | כתיבת תגובה

ג – מעשה מופלא מרבי יוסף קארו

וז"ל של"ה (מס' שבועות נר מצוה ה): "ולהראות גדולת מעלת זה הלילה, איך שחביב לפני הקדוש ברוך הוא לבלתי נדום רגע אחת מדביקות התורה, גם יש רשות להפסיק בין עניין לעניין לדבר דברי התעוררות מוסר ופשפוש מעשים ולתקן תקנות ליראת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - לימוד ליל שבועות, סוגיה לח - לימוד תורה בליל חג השבועות | כתיבת תגובה

א – מניין

כתב של"ה (מס' שבועות נר מצווה ד): "החרדים לדבר ה' ישתדלו שיהיה מנין ביחד, דאכל ביה עשרה שכינתא שריא". וכ"כ החיד"א (לב דוד, לא): "וזה מנהג קבוע ברוב ישראל, יצאו קבוצים, פמליות פמליות, ללמוד באהבה תיקון המסודר ויאר את הלילה". … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - סדר הלימוד בלילה, סוגיה לח - לימוד תורה בליל חג השבועות | כתיבת תגובה

ב – נשים

בשו"ת רב פעלים (א, סו"י ט) כתב: "ונ"ל בס"ד, הלימוד של ליל חג השבועות לא יאות אלא לזכרים, חדא משום שהם התחילו בתיקון בתחילתו בספירת העומר, והנשים לא נתערבו בתיקון זה של הספירה. והשנית, כי הלומדים הלימוד הקדוש הזה של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - סדר הלימוד בלילה, סוגיה לח - לימוד תורה בליל חג השבועות | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – לימוד משנה

בשל"ה (מס' שבועות נר מצוה ד) מובא, כחלק מנוסח התיקון בליל שבועות, ללמוד את המשנה הראשונה ואחרונה של כל מסכתות הש"ס, וכך הנוסח היום בהרבה סידורים. ואף במעשה עם הב"י (שם ה), למדו כל סדר זרעים והגילוי היה לאחר שלמדו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - סדר הלימוד בלילה, סוגיה לח - לימוד תורה בליל חג השבועות | עם התגים | כתיבת תגובה