ארכיון הקטגוריה: הלכה ב – עונות חקלאיות וימי דין

א – הודאה והתקשרות לה'

רמב"ן שמות כג, טז-יז: "הנה כולם באספו כל מעשיו מן השדה לתת בהם הודאה לאלקים, שהוא שומר חקות שמים ומוציא לחם מן הארץ להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלא טוב. וזה טעם אל פני האדון ה', שהוא האדון המפרנס עבדיו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - עונות חקלאיות וימי דין | כתיבת תגובה

ב – החגים כנגד עונות השנה – לרומם השמחה הטבעית

כתב הרמב"ם במו"נ ג, מג, שהגויים היו עושים שמחה ומקריבים לאלילים אחר איסוף התבואות והפירות. ואנחנו נצטווינו לעשות זאת לה' אלוקינו. אברבנאל דברים טז, יג: "שכל בני האדם אחרי אסיפת תבואותיהם יעשו שמחות וגיל… וכמו שאמר הנביא על זה (הושע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - עונות חקלאיות וימי דין | כתיבת תגובה