ארכיון הקטגוריה: הלכה י – שמור – שביתה ממלאכת המשכן

א – מעין עוה"ב

בנוסף למה שאמרו בברכות נז, ב, שהשבת אחד משישים של עולם הבא. אמרו במכילתא דרבי ישמעאל כי תשא (מסכתא דשבתא פרשה א): "כי אני יי' מקדשכם. לעולם הבא כגון קדושת שבת בעולם הזה, נמצינו למידין שהיא מעין קדושת העולם הבא, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - שמור - שביתה ממלאכת המשכן | כתיבת תגובה

ב – העבודה המייגעת בעקבות חטא אדה"ר

קידושין פב, ב: "תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: מימי לא ראיתי צבי קייץ, וארי סבל, ושועל חנוני, והם מתפרנסים שלא בצער, והם לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני, מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - שמור - שביתה ממלאכת המשכן | כתיבת תגובה