ארכיון הקטגוריה: הלכה יד – מצב רוח חגיגי ואיסור אבלות וצער

א – מצב הרוח בחג מהגר"א

בהקדמה לספרא דצניעותא כתב ר' חיים מוולאז'ין על הגר"א: "זה דרכו בקודש מעולם, הפלגת שמחתו וחדוות ה' מעוזו, אשר היה שש ושמח ביום טוב, כמצווה עלינו בתורתו ית"ש, אשר היה להפליא". ואמרו בשם הגר"א, שמצוות שמחת יו"ט היא המצווה שיותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - מצב רוח חגיגי ואיסור אבלות וצער | כתיבת תגובה

ב – זהירות לקיים מצוות שמחת המועד

כתב הרמב"ם בפיהמ"ש על המשנה אבות ב, א, "והוי זהיר במצווה קלה כבחמורה": "אחר כך אמר שראוי להזהר במצוה שייחשב בה שהיא קלה, כגון שמחת הרגל ולמידת לשון קודש, ובמצוה שהתבארה חומרתה, כמו מילה וציצית ושחיטת פסח".

פורסם בקטגוריה הלכה יד - מצב רוח חגיגי ואיסור אבלות וצער | כתיבת תגובה